VÄHEMMISTÖLAKI

Lag om (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk


Våga vara minoritet!

En rapport om minoritetsrättigheter i Sverige 2012
Rapporten har sammanställts av juristen Kaisa Syrjänen Schaal, kyrkokansliet, Svenska kyrkan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti