30.9.2019

Hiljainen vesi /Tyst vatten

Tänään 30. syyskuuta julkistettiin Laura Könösen taideteos Hiljainen vesi / Tyst vatten Juvelen-rakennuksen ja rautatien välissä Uppsalan keskustassa. Paikalle oli kunnan kulttuuriväen lisäksi kokoontunut joukko ruotsinsuomalaisia ja muuta yleisöä. Taiteilija kertoi, miten hän oli kokenut ruotsinsuomalaisten neuvonpitoryhmän tuntemukset ja toivomukset ja miten se oli johtanut ideaan Hiljaisesta vedestä. Se symbolisoi sekä merta, joka erottaa mutta myös yhdistää, että ihmisen sisintä, jossa voi tyynen pinnan alla tapahtua paljonkin. Yksi kivenlohkareista erottuu muista, ja Laura Könönen selitti, että se kuvaa ruotsinsuomalaisuutta - kun tarkkaan katsoo, huomaa siinä pienen, pienen eron ympäristöön verrattuna!
Taideteoksen esittelyn jälkeen siirryttiin kunnan tiloihin, missä tarjoiltiin virvokkeita ja näytettiin filmi Hiljaisen veden syntyvaiheista.










29.9.2019

Hiljainen vesi/Tyst vatten taideteoksen vihkiminen 30.9. klo 17.00

VÄLKOMNA på invigning av konstverket Hiljainen vesi/Tyst vatten av Laura Könönen

Måndagen den 30 september kl 17

Intill kontorshuset Juvelen, Strandbodgatan, Uppsala


28.9.2019

Rusukin lasten- ja nuorten toiminta vahvistuu!



Suomi-koulun ensimmäisiä tapaamisia 2011. Ryhmä kokoontui Almtunakoululla. 2013 lähtien kaikki lastentoiminta pidetään Fyrisgårdenilla Svartbäckenissa. 























Tuuli Uljas on työskennellyt elokuusta 2019 lähtien osa-aikaisesti Rusukin lasten- ja nuorten toiminnasta vastaavana henkilönä. Yksi Tuulin keskeisistä työtehtävistä on Rusukin suositun Suomi-koulun toiminnan pyörittäminen.

”Rusukin lapsille suunnattu toiminta alkoi vuonna 2011, kun perustimme Uppsalan Suomi-koulunEnsimmäiseen tapaamiseen Almtunan koululle tuli seitsemän lasta, mutta vuosien saatossa Suomi-koulun toiminta on kasvanut ja siitä on tullut niin suosittua, että tällä hetkellä meillä on noin 50 lasta 6-vuotiaasta 17-vuotiaisiin neljässä eri ryhmässä", kertoo Suomi-koulun perustaja ja Rusukin johtokunnan puheenjohtaja Beate Hyttinen Lindgren. 

Beate Hyttinen Lindgren
Beate vastasi aluksi yksin Suomi-koulun hallinnollisesta puolesta. Suomi-koulun toiminta laajeni kuitenkin koko ajan ja vuonna 2015 päätettiin jakaa lapset kahteen ryhmään, jolloin Tuuli Uljas tuli Beaten avuksi hoitamaan Suomi-koulun asioita ja toiminnan kehittämistä.

”Olemme molemmat aktiivisia ja toimeliaita vanhempia, joilla on omat lapset mukana Suomi-koulun toiminnassa. Meille on ehdottoman tärkeää, että ruotsinsuomalaisilla lapsilla on mahdollisuus osallistua toimintaan, jossa he voivat tavata muita suomenkielisiä lapsia ja puhua suomea innostavassa ja kannustavassa ympäristössä.”

Beate ja Tuuli ovat pyörittäneet Suomi-koulun toimintaa tähän asti vapaaehtoisvoimin oman päivätyönsä ohella.

”Suomi-koulun toiminta on laajentunut viime vuosina todella paljon ja on ollut haastavaa ehtiä panostaa Rusukin lasten ja nuorten toiminnan kehittämiseen niin paljon, kuin haluaisimme kokopäivätyömme ohella tehdä. Meidän täytyy myös suunnitella, kuinka Suomi-koulun toiminta voisi jatkua sitten, kun omat lapsemme eivät enää ole mukana. Rusukin toimintojen jatkuvuuden kannalta on vaarallista, jos kaikki perustuu täysin vapaaehtoistyöhön”, toteaa Beate.

Uppsalan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ja tukee Suomi-koulun toimintaa.

”Hallintoalueraha on mahdollistanut sen, että Rusukki voi nyt palkata lasten- ja nuorten toiminnasta vastaavan henkilön”, kertoo Beate. 

Tuuli Uljas
Tuuli valmistui alkukesästä 2019 lapsi- ja nuorisotieteen maisteriksi Uppsalan yliopistosta ja hänellä oli mahdollisuus ottaa vastaan Suomi-koulun toiminnan pyörittäminen muun työnsä ohessa. 

”Olen aiemmin ollut mukana Suomi-koulussa Englannissa ja Sveitsissä ja nähnyt omien lasteni myötä, miten tärkeää suomenkielinen toiminta sekä muiden lasten kanssa suomeksi touhuaminen on lapsen kielen kehitykselle”, kertoo Tuuli.

”Suomi-koulut tarjoavat todella hienon mahdollisuuden oppia lisää ja tutustua suomalaiseen kulttuuriin sekä omiin juuriin. Uppsalassa lapset saavat kouluissa vain yhden oppitunnin verran äidinkielen opetusta viikossa ja Suomi-koulu on todella tärkeä lisä siihen, ettei suomen kieli jää vain kotona puhuttavaksi kakkoskieleksi. Suomi-koulussa lapset ovat muiden lasten kanssa ja ryhmien nuoret ohjaajat tuovat mukanaan Suomesta uutta suomen kieltä, joka saattaisi jäädä monelle ruotsinsuomalaiselle lapselle vieraaksi.”

Tuulin työtehtäviin kuuluu Suomi-koulun toiminnan suunnittelu ja pyörittäminen, mutta hän toimii myös ohjaajana Suomi-koulun 8-10 vuotiaiden Tornado-ryhmässä. Suomi-koulun lisäksi Tuuli on vastannut viimeiset 6,5 vuotta Rusukin avoimesta esikoulusta, jonne kokoontuu joka perjantai 0-5 vuotiaita lapsia vanhempineen.


”Olen todella iloinen, että Rusukki on onnistunut luomaan toimivan kohtaamispaikan myös perheen pienimmille. Avoimessa esikoulussa vanhemmat pääsevät yhdessä lastensa kanssa laulamaan ja leikkimään suomeksi sekä tapaamaan muita samassa tilanteessa olevia vanhempia. Meillä on käynyt myös useampi isoäiti, joka haluaa tukea lastenlastensa suomen kielen kehitystä”, kertoo Tuuli.

”On hienoa nähdä, kuinka avoimessa esikoulussa vauvana aloittaneet lapset alkavat vähitellen ilmestyä Suomi-koulun toimintaan mukaan. Se on mahtava esimerkki siitä, että ruotsinsuomalaiset vanhemmat haluavat panostaa lastensa kielitaitoon ja ylläpitää suomen kieltä perheissä, joissa lapset saattavat olla jo 3. sukupolvea. Meillä on myös apuohjaajina teinejä, jotka ovat itse olleet mukana Suomi-koulussa.”

Myös Tuuli on kokenut haasteellisena, että muutamat aktiiviset henkilöt pyörittävät Rusukin toimintoja vuodesta toiseen vapaaehtoisvoimin. Tällöin toiminnan jatkuvuus on yksittäisten henkilöiden jaksamisen ja innostuksen varassa.

”On todella hienoa, että Uppsalan kunta tukee Rusukin lasten- ja nuorten sekä eläkeläisten toimintoja. Ruotsinsuomalaiset ovat yksi Ruotsin kansallisista vähemmistöistä ja ruotsinsuomalainen kulttuuri on osa koko Ruotsin kulttuuriperintöä. Suomi-koulun kautta on mahdollista vahvistaa ruotsinsuomalaisten lasten kulttuuri-identiteettiä ja tukea heidän suomen kielen kehitystään, mikä on myös yksi Ruotsin vähemmistölain keskeisistä lähtökohdista”, toteaa Tuuli.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan Suomi-koulun toimintaan, katso tätä sivua tai ota yhteys Rusukkiin sähköpostitse osoitteessa rusukki@gmail.com 


Kipinä ryhmä kokeilee thainyrkkeilyä 2019

Minnarit ja Tornadot joogaamassa suomenkielisten "eläinjooga"-korttien ohjeilla 2019
Salama ryhmä 2019


____________________________________________________________

Tiesittekö että Rusukin lasten- ja nuorten jäsenmäärä on 35%? Enemmän jäsenstatistiikkaa löytyy tästä.

Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys perustettiin keväällä 2010, kun Uppsalan kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen.

Tavoitteenamme on edustaa Uppsalan ruotsinsuomalaista väestöä kunnan ja vähemmistön välisessä neuvonpidossa sekä edistää eri tavoin suomen kieltä ja kulttuuria Upplannissa. Pyrimme järjestämään suomenkielisiä kulttuuritapahtumia ja muuta toimintaa lapsille, nuorille, aikuisille ja eläkeläisille sekä tarjoamaan kohtaamispaikan kaikille suomen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille uppsalalaisille.

Rusukki förstärker föreningens barn- och ungdomsverksamhet!


En av Uppsala-Suomi skolas första träffar våren 2011. Först lånades ett klassrum på almtunaskolan för Suomi-skolan. Sedan 2013 har vi all barn- och ungdomsverksamhet på Fyrisgården i Svartbäcken.











Sedan hösten 2019 är Tuuli Uljas på deltid ansvarig för Rusukkis barn- och ungdomsverksamhet.  Till det hör Uppsala Suomi-skola och småbarnsverksamheten.

”Vår barnverksamhet började med Uppsala Suomi-skola som grundades 2011. Till första träffen som hölls på Almtunaskolan kom det sju barn, men med åren har verksamheten vuxit till fyra grupper med barn och ungdomar mellan 6-17 år. Närmare 50 finskspråkiga barn deltar i aktiviteterna som är mycket populära”, berättar Beate Hyttinen Lindgren, Suomi-skolans grundare och Rusukkis ordförande. Administrationen kring verksamheten sköttes ensamt av Beate från början och när verksamheten växte till två grupper 2015 klev även Tuuli Uljas in och hjälpte till och delade på arbetet. 

Beate Hyttinen Lindgren

”Vi är två engagerade föräldrar med egna barn i verksamheten och vi brinner för att sverigefinska barn ska få ha en mötesplats där de kan träffa andra barn och tala finska i en inspirerande miljö.” 

Arbetet har Beate och Tuuli hitintills gjort på ideell basis. 

Verksamheten har dock växt mycket och under senaste året har det varit svårt att parallellt med våra andra heltidsarbeten hinna med att driva och utveckla Rusukkis barn- och ungdomsverksamhet. Vi behövde också ha en plan över hur verksamheten skulle kunna fortgå även sedan våra egna barn lämnar verksamheten. Det blir oerhört skört om verksamheten bara hänger på frivilliga krafter”, konstaterar Beate. 

Uppsala kommun är ett förvaltningsområde för finska språket och stödjer Uppsala Suomi-skola. 

Förvaltningsområdespengar från Uppsala kommun har gjort det möjligt att ge lön till en person som arbetar som barnverksamhetsansvarig för Rusukkis barn- och ungdomsverksamhet”, berättar Beate. 


Tuuli blev våren 2019 lägligt klar med sin master i barn- och ungdomsvetenskap på Uppsala universitet och hade möjlighet att ta sig an uppgiften från och med hösten 2019 vid sidan av hennes andra arbete.


Tuuli Uljas
”Jag har tidigare varit aktiv i Suomi-skolorna i England och Schweiz och har genom mina egna barn märkt hur viktig en finskspråkig verksamhet och umgänget med andra barn är för barnens språkutveckling”, berättar Tuuli.

”Suomi-skolorna erbjuder verkligen barnen en möjlighet att lära sig mer och bekanta sig med den finska kulturen och sina egna rötter. I Uppsala får barnen cirka en lektion modersmål i veckan och Suomi-skolan blir på det sättet ett viktigt komplement till undervisningen, så att finskan inte bara blir ett språk som de talar hemma. I Suomi-skolan talar barnen finska med andra barn och de unga ledarna från Finland talar en modern finska med barnen som de annars kanske inte skulle få höra på annat håll”. 

Till Tuulis arbetsuppgifter hör administration och planeringen av Suomi-skolans verksamhet, och hon är också ansvarig ledare för den nya Tornado-gruppen med barn mellan 8-10 år. Förutom arbetet med Suomi-skolan har Tuuli de senaste 6 1/2 åren ansvarat för Rusukkis småbarnsverksamhet där föräldrar och barn mellan 0-5 år samlas varje fredag.

”Jag är verkligen glad över att Rusukki har lyckats skapa en fungerande mötesplats även för familjens yngsta medlemmar. I småbarnsverksamheten får föräldrarna tillsammans med sina barn möjlighet att sjunga och leka på finska och samtidigt träffa andra föräldrar i samma situation. Flera mor- och farmödrar som har velat stödja sina barnbarns språkutveckling har också besökt verksamheten”, berättar Tuuli.

”Det känns kul att barn, som till en början kom med sina föräldrar till småbarnsverksamheten, senare dyker upp i Suomi-skolans verksamhet. Det är ett fantastiskt exempel på att sverigefinska föräldrar vill satsa på barnens språkutveckling och behålla språket i familjer där barnen kanske är tredje generationen sverigefinnar. Vi låter även sverigefinska ungdomar som själva deltar i ungdomsverksamheten agera hjälpredor i de yngre grupperna”.

Även Tuuli har sett att det blir skört när mycket av Rusukkis verksamhet har drivits av eldsjälar på frivilig basis. Verksamheten blir då personbunden och riskerar att avvecklas när en person slutar. 

”Det är verkligen fint att Uppsala kommun stödjer Rusukkis barn-, ungdoms- samt pensionärsverksamhet. Sverigefinnar är en av Sveriges nationella minoriteter och den sverigefinska kulturen är en del av Sveriges kulturarv. Det vore kul om vi kunde locka ännu fler sverigefinska barn till Suomi-skolan. Genom Suomi-skolan kan vi stärka sverigefinska barns kulturidentitet och stödja deras språkutveckling, vilket också är en av Sveriges minoritetslagstiftnings centrala utgångspunkter”, konstaterar Tuuli.


Kipinä gruppen provar thaiboxning 2019


Salama gruppen 2019
Minnarit ochTornado-grupperna jogar med finska "djuryoga"-kort 2019 
_________________________________________________________

För mer information om Uppsala Suomi-skola och småbarnsverksamheten, se här eller maila oss på rusukki@gmail.com

Visste du att andelen barn- och ungdomsmedlemmar i Rusukki är 35%? Se mer statistik om föreningen här.

Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala grundades i början av våren 2010, när Uppsala kommun anslöt sig till det s k förvaltningsområdet för finska språket. 
Vårt syfte är dels att representera den sverigefinska befolkningen i Uppsala i samråd med kommunen, dels att på olika sätt främja det finska språket och finsk kultur i Uppland. Vi strävar efter att ordna finskspråkiga kulturevenemang och annan verksamhet för barn, ungdomar, vuxna och äldre samt att erbjuda en mötesplats för alla som intresserar sig för finska och finsk kultur.

24.9.2019

8.9.2019

Ruotsinsuomalainen kulttuurijuhla 19.10. Storgatanilla!

Ruotsinsuomalainen kulttuurijuhla

Paikka ja aika: Klo.13-16, Storgatan 11, Uppsala.
Ohjelma
Trio Ruska -viihde- ja tanssimusiikkia (Jouni Sinisalo)
Karaoke ja yhteislaulu (Lauri Kuusinen)
Kalevala koru (Aulikki Lundgren)
Kirjailijat Jorma Keskitalo & Ilse Hammar Virta
Taitelijat Marita Goodrich & Reijo Luotomäki

Kahvitarjoilua!
Lapsille askartelunurkka!
Tervetuloa!
Järjestäjä: Rusukin eläkeläisryhmä 
Tuetaan hallintoaluerahoin (Uppsalan kunta).


Tuetaan hallintoaluerahoin.

Reijo Luotomäki

Jorma Keskitalo

Marita Goodrich

2.9.2019

Pelastetaan äiti -lastenteatteri lauantaina 14.9. klo 13.00

Uppsalan taiteiden yössä on luvassa lastenteatteria Lilla Teaternissa klo 13.00, kun Teatteri Sydänkäpy esittää hienon seikkailunäytelmän "Pelastetaan äiti" (Mamman skall räddas).

Liput tulee varata numerosta 018-131 556. (näytelmä on 4-vuotiaasta ylöspäin)




















Pelastetaan äiti on vahvasti visuaalinen seikkailusatu, kertomus pienestä tytöstä, joka pelastaa äitinsä Sinisen kynsistä. Näyttelijä Kolina van den Berg kuljettaa katsojat kymmenen roolinsa kautta kotoa autiomaahan, merelle ja vuorille. Taikatemppumaista kekseliäisyyttä, vauhtia ja taituruutta sisältävä esitys tarjoaa pohdiskeltavaa ja elämyksiä koko perheelle. 
Näyttelijä: Kolina van den Berg Ohjaus: Otso Kautto Yhteistuotanto: Teatteri Sydänkäpy ja Teatteri Quo Vadis (Suomi) 

Lisätietoa/Information

Mamma ska räddas är en visuell äventyrssaga om Flickan som räddar sin mamma som blivit fånge hos Blå. Skådespelaren Kolina van den Berg med sina tio karaktärer leder publiken hemifrån till öknen, havet och bergen. Olika miljöer och karaktärer uppenbarar sig på ett sätt som närmar sig magi. En föreställning om att man kan påverka även fast man är liten. Att glädje kan övervinna alla hinder och att man kan vara modig även om man är rädd. 
På scen: Kolina van den Berg Regi: Otso Kautto Samproduktion Teatteri Sydänkäpy (Sverige) och Teater Quo Vadis (Finland)