27.3.2019

SciCruise, vetenskapskryssning på finska för barn mellan 11-19 år


VÄLKOMMEN OMBORD!

Uppsala universitet arrangerar tillsammans med finska LUMA-center en vetenskapskryssning, SciCruise. Ombord på fartyget Viking Grace, som trafikerar mellan Stockholm och Åbo, erbjuds den 16-17 april 2019 ett vetenskapligt kryssningsprogram kopplat till naturvetenskap, teknik och IT. På SciCruise finns spännande och intressanta kopplingar till vetenskap genom bl.a. workshops (hands-on), föredrag, shower och tävlingar. Eventets målgrupp är både svenska och finska skolgrupper, barnfamiljer, studenter och lärare. Primära målgruppen bland barn är 11-19-åringar. Hela båten är reserverad för SciCruise med avgång den 16 april!

Tidtabell

Avgång i Stockholm 16/4-2019 kl. 07.45 och ankomst tillbaka i Stockholm är 17/4-2019 kl. 06.30.

Målgrupper

- Privatpersoner, familjer
- Skolklasser/skolgrupper
- Företag och föreningar

Pris

Priset för att ta del av SciCruise-programmet är 60 kr per person, därutöver är det Viking Lines priser som gäller för vald hytt och mat.
Sista dag för bokning är 1 april.

26.3.2019

Lastenkirjakauppa Läslusen myy suomenkielisiä kuvakirjoja


 

Uppsalan keskustassa sijaitseva Läslusen-lastenkirjakauppa tarjoaa palvelua suomen kielellä ja myy suomenkielisiä kuvakirjoja, esimerkiksi Koiramäen sarjaa ja Tatun ja Patun seikkaluja. Osoite on Drottninggatan 6.

18.3.2019

Liity vuoden 2019 tukijäseneksi ilmaiseksi jos olet 18-29 vuotias!


TUE RUSUKIN TYÖTÄ!


Liity vuoden 2019 tukijäseneksi ilmaiseksi MAALIS-HUHTIKUUSSA! (koskee 18-29 vuotiaita)

Isolla ja voimakkaalla yhdistyksellä on paremmat mahdollisuudet vaikuttamiseen!
Rusukki (Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys) jatkaa vuonna 2019 Uppsalan kunnan ruotsinsuomalaisia koskevan vähemmistötyön seuraamista ja siihen vaikuttamista. Haluamme osoittaa, että meitä on monta, joita kunnan ruotsinsuomalaisia koskeva vähemmistötyö koskettaa. Rusukki haluaa vahvistaa suomen kielen asemaa Uppsalassa. Niin kauan kuin Ruotsi on ollut olemassa, suomen kieli on ollut yksi maan kielistä ja haluamme, että näin on myös tulevaisuudessa.Rusukin jäsenenä saat tietoa Uppsalan suomenkielisistä tapahtumista. Seuraa myös blogiamme sekä Facebook-sivuamme!

(maksuohjeita ei tarvitse seurata)

14.3.2019

Kutsu Rusukin kevätkokoukseen 30. maaliskuuta 2019! 
Hyvät Rusukin jäsenet,

Tervetuloa Rusukin kevätkokoukseen lauantaina 30. maaliskuuta 2019 klo 13-15. Kokous pidetään tuttuun tapaan Fyrisgårdenilla, osoitteessa Svartbäcksgatan 58. Kokouksen jälkeen Onnelan hoitokodin edustaja tulee kertomaan meille Onnelan viimeisimpiä kuulumisia, ja sen yhteydessä on tarjolla pullakahvit!

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat ovat:

1.       Kokouksen sääntöjenmukaisuus
2.       Läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeudesta päättäminen
3.       Kokouksen työjärjestys
4.       Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
5.       Johtokunnan toimintakertomuksen hyväksyminen
6.       Yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien raportti, vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
7.       Vaalivaliokunnan valinta
8.       Johtokunnan muut kokoukselle esittämät asiat
9.       Jäsenten kevätkokoukselle esittämät asiat
10.   Kokouksen lopettaminen

Toivotamme sekä uudet että vanhat jäsenet lämpimästi tervetulleiksi mukaan!

Ystävällisin terveisin,

Rusukin johtokunta

12.3.2019

Brev från Länsstyrelsen i Uppsala län till nationella minoriteter m fl!


Hej!

Jag heter Janni Bohman och jag arbetar på Länsstyrelsen i Uppsala län med uppdrag inom bland annat nationella minoriteter och mänskliga rättigheter.

Den 1 januari 2019 trädde ett antal ändringar i Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Länsstyrelserna har fått möjlighet att ansöka om medel från Länsstyrelsen i Stockholms län för att anordna regionala konferenser på temat, förutsatt att:
- alla kommuner i länet bjuds in;
- företrädare för de nationella minoriteterna bjuds in;
- innehållet berör lagstiftningen (både grundskydd och förstärkt skydd) och de förändringar som har trätt i kraft från och med i år.

Syftet med denna enkät är att inventera behovet av en konferens i Uppsala län, i enlighet med premisserna ovan.

Det är frivilligt att svara på enkäten och att uppge namn/kontaktuppgifter. Om du inte fyller i din e-postadress eller lämnar kontaktuppgifter (se fråga 8) inkommer svaret anonymt.

Vi vore tacksamma om du kunde ta dig tid att svara på vår enkät. Likaså om du skulle kunna sprida enkäten till andra berörda aktörer och rättighetsinnehavare.

Enkäten finner du här:

Tveka inte att höra av dig till mig om du har några frågor eller funderingar gällande enkäten eller utskicket.

Med vänlig hälsning,

Janni Bohman
Regional samordnare för mänskliga rättigheter
Länsstyrelsen Uppsala län

Telefon: 010-223 33 48

Postadress: 751 86 Uppsala
Besöksadress: Bäverns gränd 17

Webb:
www.lansstyrelsen.se/uppsala
Facebook:
www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan
Twitter: www.twitter.com/uppsalalst