7.12.2018

Minoritet.se 181206: "Jag vill fundera tillsammans med barnen"

                                                                                 Foto: Karin Skoglund
"För att ge barn och ungdomar inflytande och delaktighet har Gävle kommun anställt en koordinator med särskilt ansvar för sverigefinska barn och ungdomar. Kommunen arbetar även sedan flera år med regelbundna dialoger med romska barn och ungdomar.

Tuuli Uljas, koordinator, började arbeta i augusti i år. Hennes uppdrag är att kartlägga barn och ungas behov och önskemål för att hitta modeller för samråd. Detta för att anpassa sig till den reviderade minoritetslagen som börjar gälla från och med 2019. En del av arbetet är att hitta och nå ut till sverigefinska barn, unga och deras föräldrar för att informera och prata om nationella minoriteters rättigheter. Enligt Tuuli handlar uppdraget mycket om att skapa kontakter och lyssna in, inte minst med föräldrarna.

- Föräldrarna är nyckelpersoner i arbetet. Det är oftast föräldrarna som beslutar vilket språk de pratar med sina barn och som gör val av förskola på finska. Deras inställning kan vara avgörande för barnens senare identitetsskapande. Det viktiga för kommunen är att få barn och ungas röster hörda, men det är föräldrarna som möjliggör det och ger samtycke till dialog."

Här kan du läsa hela artikeln

Minoritet.se 181206: Meänkieli på distans öppnar nya möjligheter


                                                                              Foto: Susanne Redebo
Mervi Erkheikki undervisar elever som bor i Umeå och - Uppsala! Men i Umeå får barnen i motsats till Uppsala två timmar undervisning i veckan eftersom en timme anses vara för lite!

"Även om distansundervisning utesluter vissa praktiska moment så ger det fler möjligheter inom andra områden", säger Mervi Erkheikki, modersmålslärare i meänkieli och finska. 

 Mervi Erkheikki har hittat sitt drömjobb som gör att hon kan bo var som helst i landet. Hon utgår från lägenheten i Stockholm men hennes språkkunskaper är eftertraktade i hela Sverige.

I dag undervisar hon 15 elever i årskurs 1 till 9 i meänkieli. Alla finns i Umeå eller Uppsala. Mervi är uppkopplad två lektionstimmar i veckan mot eleverna i Umeå eftersom kommunen är en av få i landet som beslutat att dubblera antalet timmar i modersmål.

– Den lagstadgade enda timmen är alldeles för lite, säger Mervi. Två timmar funkar bra."

Här kan du läsa hela artikeln