26.11.2018

Minoritet.se: Nationella minoriteter får stärkta rättigheter


Från den 1 januari 2019 träder ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.
Här kan du läsa mer

24.11.2018

Rusukin syyskokous pidetty 24.11. Fyrisgårdenilla!


Syyskokoukseen tuli iloksemme aurinkoisesta talvipäivästä huolimatta – tai ehkä sen tähden – suuri joukko jäseniä. Varsinaisen kokouksen lisäksi Suomi-koulun vetäjät Beate Hyttinen Lindgren ja Tuuli Uljas sekä ohjaajana toimiva Susanna Heikkilä esittelivät Suomi-koulun toimintaa ja koululaiset Elvira ja Aku kertoivat, mikä heidän mielestään on hauskaa Suomi-koulussa. Lopuksi kokousväki sai kuunnella Jouni Sinisalon hanurinsoittoa ja laulaa yhdessä tuttuja suomalaisia lauluja. 6.11.2018

Tervetuloa Rusukin syyskokoukseen 24.11. klo 12.00

Rusukin syyskokous pidetään lauantaina 24. marraskuuta klo 12.00-14.00

Kokous pidetään Fyrisgårdenilla, osoitteessa Svartbäcksgatan 58.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat ovat:

1.       Kokouksen sääntöjenmukaisuus
2.       Läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeudesta päättäminen
3.       Kokouksen työjärjestys
4.     Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
5.       Jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
6.       Palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen
7.       Seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
8.       Yhdistyksen puheenjohtajan, johtokunnan, varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta
9.       Tarvittavien toimikuntien asettaminen ja niiden puheenjohtajien nimeäminen
10.    Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta tarkastamaan seuraavan toimintavuoden hallintoa, taloudenhoitoa ja tilejä
11.    Johtokunnan muut kokoukselle esittämät asiat 
12.    Jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat
13.    Kokouksen lopettaminen

Kokouksen yhteydessä pullakahvit ja mahdollisuus tutustua Rusukin Suomi-koulun toimintaan sekä tavata koululaisia ja ohjaajia.

Toivotamme sekä uudet että vanhat jäsenet lämpimästi tervetulleiksi mukaan kokoukseen!

Ystävällisin terveisin,
Rusukin johtokunta

4.11.2018

StockholmDirekt: Visst har det integrerats

"

Jukka Tuurala på StockholmDirekt skriver insiktsfullt om sverigefinnarna och integration:

"En gång i början på 1930-talet rubricerade Idrottsbladet stort: ”Mongolernas dag på stadion”. Vad hade hänt? Jo – de finska friidrottarna hade haft framgångar på Stockholms stadion, bland annat hade ”den snedögde” Matti Järvinen kastat sitt spjut längre än det gällande världsrekordet.

Inget ont om det stolta mongoliska folket, men i det här sammanhanget kan man ana att rubriksättarens avsikt var att markera det ariska svenska folkets överlägsenhet mot de icke-ariska finnarna.

Mycket vatten har runnit i Stockholms ström sedan dess och Sverige har tagit jättekliv i integrationen med omvärlden. Arbetskraften som behövdes för industrierna efter kriget hämtades från Finland, Italien, Grekland och övriga Europa, flyktingar från de baltiska länderna och Östeuropa anlände och bit för bit integrerade sig Sverige med sina nya invånare samtidigt som de nyanlända började rota sig i det svenska samhället.

Men enkelt var det inte. Åren 1969-70 flyttade nästan 100 000 finländare med snittåldern några år och 20 till Sverige. Finland omstrukturerade jordbruket och landsbygden tömdes på ungdomar som inte längre hade någon framtid där. Det är lätt att föreställa sig vad som blev följden av den stora flytten när den trygghet och sociala kontroll som hade hållit ungdomarna på den smala vägen på hembygden försvann: det blev en hel del fylla, slagsmål och kriminalitet.

”En finne igen” kunde kvällstidningen rubricera efter en ny våldsam händelse där de nyinflyttade var inblandade.

Sverige fortsatte att integrera sig och snart gick det inte längre att i offentligheten döma ut ett helt folkslag utifrån någon individs handlande i en enskild situation. De invandrade finnarnas värsta ungdomsår var ju också ganska snart förbi och Volvo, villa och kanske också valium blev även deras vardag i stället för fyllefesterna och småstök."

Här kan du läsa hela artikeln.