30.9.2016

stöd till kultur- och fritidsprojekt på finska språket

Information om stöd till kultur- och fritidsprojekt på finska språket

Stödet syftar till att uppmuntra kultur- och föreningslivet att arrangera evenemang, program eller projekt på finska språket i Uppsala kommun. Stödet är avsett att stärka och revitalisera den finska språkliga och kulturella identiteten för den sverigefinska minoriteten i Uppsala kommun. De projekt som kan komma ifråga för stöd ska äga rum i Uppsala kommun och vända sig till allmänheten i ett offentligt sammanhang. Projektet ska kommuniceras på finska (och gärna även på svenska). Stödet kan sökas av organisationer. Stadgar, verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning ska lämnas vid ansökan, om ansökan inte tidigare gjorts till kulturnämnden.

Ansökan

Ansökan sker en gång under 2016 och gäller projekt som genomförs från oktober 2016 till och med juni 2017. Sista ansökningsdag är 17 oktober 2016.

Läs mer här https://www.uppsala.se/kulturbidrag#stod-till-kultur--och-fritidsprojekt-pa-finska-spraket

Redovisning

Redovisning av stödet ska göras senast 2 månader efter avslutat projekt, på särskild blankett som kan hämtas på www.uppsala.se/kulturbidrag

Beslut

Ansökan handläggs av avdelningen för strategi och omvärld. Beslut tas under oktober månad och meddelas skriftligt. Alla ansökningar tas också upp i samråd med representanter för den sverigefinska minoriteten.

Mer information

Elise Rhodin, kulturstrateg, avdelningen för strategi och omvärld Telefon: 018-727 1361.

Nina Klinge-Nygård, finsktalande samordnare, kommunledningskontoret Telefon. 018-727 1832

23.9.2016

Vuoden ruotsinsuomalaiset 2016 haussa!

Ketkä ovat mielestäsi tänä vuonna ansainneet kiitokset ja tunnustukset hyvistä teoistaan ruotsinsuomalaisuuden hyväksi? Vuoden Ruotsinsuomalaiset valitaan jo kuudennen kerran. 
Lue enemmän täältä.http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4222&artikel=6518584

21.9.2016

Äidinkielen tuki ja opetus 2016 - kerro mielipiteesi

Miten teidän lastenne äidinkielentuki esikoulussa on lähtenyt käyntiin syksyn suurien muutoksien jälkeen? Saavatko lapset yhtä paljon tukea kuin aikaisemmin?

Mitä pidätte koulun äidinkielen opetuksesta? Onko tuntimäärä riittävä? Muita mielipiteitä?

Miten lapsenne viihtyy Hällbyn suomenkielisessä esikoulussa? Haluaisitteko, että esikouluja olisi muuallakin?

Rusukilla on neuvonpito Uppsalan kunnan kanssa 26.9. koskien äidinkielen opetusta, esikoulun äidinkielentukea ja suomenkielistä esikoulua. Mistä toivotte meidän keskustelevan heidän kanssaan?Ajattelemme varsinkin niitä suuria yleisiä muutoksia, jotka koskevat äidinkielentukea esikoulussa ja jotka saattavat vaikuttaa myös suomen kielen tukeen. Suomenkieliseen esikouluun (Hällbyhyn) on myös tullut jonoa.

Kertokaa meille kokemuksistanne ja toivomuksistanne 26.9. mennessä. Osoite: Rusukki@gmail.com.

18.9.2016

Lue lapsenlapselle!

Kuva: Mila Teräs tyttärineen esittelee viimeisintä kirjaansa "Noitapeili" Suomen Tukholman-instituutissa 

Lauantaina 17. syyskuuta pidettiin Suomen Tukholman-instituutissa kaksivuotisen ”Lue lapsenlapselle” –projektin päättäjäisseminaari. Projektin päätavoitteena on ollut kannustaa eläkeläisiä lukemaan lapsenlapsilleen suomeksi, ja sen suunnittelussa ja toteutuksessa ovat instituutin lisäksi olleet mukana  Ruotsinsuomalaisten eläkeläisten liitto, ruotsinsuomalaiset koulut, suomen kielen hallintoaluekunnat ja kuntien kirjastot.
     Seminaarin yhteydessä pidettiin myös paneelikeskustelu lastenkirjallisuuden mahdollisuuksista ja haasteista enemmistö- ja vähemmistökulttuurissa. Siihen osallistuivat lastenkirjailijat Lena Frölander-Ulf, Mila Teräs ja Päivi Hällström. Päivin kirja ”Pikku, pikku lauluja” on varmasti tuttu monelle ruotsinsuomalaiselle perheelle, ja iloksemme sitä on jo jonkin aikaa jaettu Uppsalan läänin maakäräjien lahjana Uppsalan suomen kielestä kiinnostuneille lapsiperheille.
     Paneeliin osallistunut Mila Teräs puhui lastenkirjallisuuden haasteista Suomessa, ja näytteillä oli myös hänen uusin kirjansa "Noitapeili". Rusukilla on hänen omistuskirjoituksellaan varustettu kappale Noitapeiliä, johon kiinnostuneet lapset ja aikuiset voivat tutustua syyskokouksen yhteydessä järjestettävässä avointen ovien päivässä 19. marraskuuta! 

17.9.2016

Finsk gåvobok till nyfödda

Sedan länge finns det en landstingsfinansierad gåvobok till alla nyfödda barn i Uppsala län. Boken delas ut via länets alla folkbibliotek genom samverkan med barnhälsovården. Som en del i landstingets satsning på finska finns nu också en finsk gåvobok att hämta på närmaste bibliotek. Målgruppen är små barn som har finskt ursprung på ett eller annat sätt – till exempel via förälder eller mor/farförälder.

Boken som valts ut är Pikku pikku lauluja/Små små visor av Päivi Hellström. Den innehåller ett femtiotal kända barnsånger såsom Björnen sover och Trollmors vaggsång. Sångerna finns med parallelltext på finska och svenska. Med boken följer också en cd så att man kan lyssna till sångerna.

Sanna Ruohoniemi laulaa Love Records-lauluja

Tiistaina 20 syyskuuta kello 18.15 esittää Fyrisbiografen Uppsalassa dramakomedian Love Records. Ohjaaja on Aleksi Mäkelä. Elokuva kertoo legendaarisen levy-yhtiön Love Recordsin tarinan. Love Recordsin artisteja olivat muun muassa M.A. Numminen, Hurriganes ja Rauli “Badding” Somerjoki.

 

Ennen elokuvanäytöstä olet tervetullut after work-tilaisuuteen Fyrisbiografissa! Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Uppsalan maakäräjien kanssa.

Laulaja Sanna Ruohoniemi esittää pianistinsa kanssa omia versiotaan tunnetuista Love Recordsin lauluista. Tilaisuus alkaa kello 17.15 ja kestää suunnilleen kello kuuteen asti. Ovet ovat avoinna koko ajan – tule milloin sinulle sopii! Musiikkiesitys sisältyy lipun hintaan (95/80 kr). Lipputilaukset ja lisätietoa: www.fyrisbiografen.com

Lämpimästi tervetuloa!

 


 

Love Records-inspirerad spelning med Sanna Ruohoniemi  

Tisdag 20 september kl. 18.15 visar Fyrisbiografen i Uppsala dramakomedin Love Records i regi av Aleksi Mäkelä. Filmen berättar historien bakom det legendariska skivbolaget Love Records, som gav ut musik av bl.a. M.A. Numminen, Hurriganes och Rauli “Badding” Somerjoki. 

 

Välkomna att ladda upp inför filmen med en after work-spelning på Fyrisbiografen! Spelningen arrangeras i samarbete med Landstinget i Uppsala län. Sångerskan Sanna Ruohoniemi framför tillsammans med en pianist sina egna versioner av omtyckta Love Records-låtar. Spelningen börjar kl. 17.15 och pågår till ca 18.00. Dörrarna står öppna under hela spelningen – kom när det passar! Spelningen ingår i biljettpriset (95/80 kr). Biljettbokning och information finns påwww.fyrisbiografen.com

Varmt välkomna!

 

 

16.9.2016

Förskolebarn i Uppsala utan modersmål i höst!

I maj omorganiserades modersmålsenheten, som ger stöd till barn i förskolan. Inte en nedskärning, utan bara en omorganisation, menade politikerna. Men efter skolstarten står det klart att många barn inte kommer att få något modersmålsstöd alls i förskolan. 
(Obs. Barn tillhörande nationella minoriteter, t ex de sverigefinska barnen, är undantagna/Rusukkis anm) 
Tommie Petersson, själv lärare, är en av de föräldrar vars barn ser ut att bli utan stödet.
– Det kommer att betyda att han tappar spanskan, men också att han berövas rätten att upptäcka sitt kulturella arv. 
– Hans halvbror har fått det här stödet och det har inte bara betytt att han har fått rätt till sitt andra språk, utan också till en hel kultur med sånger, sagor, traditioner. Det stöd han fick i förskolan bär han fortfarande med sig. 
Tommie Petersson jämför modersmålsstödet med slöjdundervisning. 
– Du kanske bara har slöjd någon gång i veckan, men den undervisningen gör också nytta. Det är samma sak här. Flera forskningsresultat tyder på att bara en halvtimmes modermålsstöd gör skillnad i alla delar av barnets liv. 
Integreras i dagliga verksamheten
När utbildningsnämnden fattade sitt beslut om att omorganisera modersmålsenheten i maj var politiker och tjänstemän tydliga med att det hela inte skulle betraktas som en nedskärning.
"I stället ska modersmålsstödet i förskola och skola samordnas för att använda de resurser vi har på bästa möjliga sätt" skrev MP:s Linda Eskilsson och Maria Gardfjell till exempel på debattplats i ETC Uppsala i våras. 
När ETC ringer upp Linda Eskilsson och frågar varför så många barn blir utan stöd i höst säger hon att hon inte vet vad det beror på och att den nya organisationen måste komma på plats innan den kan utvärderas. 
I det politiska beslutet står det att flerspråkiga barn ska kunna bedömas ha behov av modersmålspedagog oavsett kunskapsnivå i svenska. Men i praktiken blir nu många barn utan stöd just med motiveringen att deras svenska är tillräcklig för att tillgodogöra sig förskolans verksamhet. 
Giggi Thomson, chef på avdelningen för individstöd, menar dock att förvaltningen följer de instruktioner den har fått av politikerna. 
– Kunskaper i svenska är inte den allenarådande orsaken, ibland finns svenskkunskaperna, men barnet blir oroligt och har svårt att hålla fokus till exempel. Då kan man få modersmålspedagog beviljad, säger hon.
Läs mer här

14.9.2016

Utlandsfödda i Sverige kommer oftast från Finland och är kvinnor


Invandringen till Sverige har under en längre tid varit större än utvandringen och det har medfört att gruppen utrikes födda i landet har ökat. Under 2015 växte gruppen med 72 713 personer, och vid årsskiftet var antalet utrikes födda knappt 1,7 miljoner personer. Det vanligaste födelselandet bland kvinnorna var Finland och bland männen Irak.


Andel kvinnor och män bland de 15 vanligaste födelseländerna per kön, 2015

KvinnorMän
FödelselandAndelFödelselandAndel
Finland11,1Irak8,6
Irak7,2Finland7,5
Polen5,5Syrien6,8
Syrien4,9Polen4,7
Jugoslavien3,9Iran4,3
Iran3,9Jugoslavien4,1
Thailand3,6Somalia3,7
Somalia3,6Bosnien och Hercegovina3,4
Bosnien och Hercegovina3,4Turkiet3,1
Tyskland3,1Tyskland2,8
Norge2,8Danmark2,7
Turkiet2,5Afghanistan2,3
Danmark2,3Norge2,3
Kina2,0Storbritannien och Nordirland2,0
Chile1,6Eritrea1,9
Övriga länder38,6Övriga länder39,9
Totalt100Totalt100

Elokuva: Love records Fyrisbiografenissa 20.9.


Fyrisbiografen 20.9 klo 18.15
Atte Blom, Otto Donner ja Christian Schwindt ovat kolme kaverusta, räiskyvää persoonaa ja itsepäistä pioneeria, joilla on tahtotila muuttaa Suomen asenneilmapiiriä ja kulttuuria. Vuonna 1966 he perustavat oman levy-yhtiön, joka tuo humppa-Suomen rytinällä rock-aikaan. Love Recordsista muusikoineen tulee nopeasti ilmiö, jollaista ei ole sen koommin Suomessa nähty.

Love Records mullisti 60- ja 70-luvun musiikkimaailman, nuorisokulttuurin ja loi uskoa tulevaisuuteen. Love Recordsin artisteja olivat muun muassa Dave Lindholm, Rauli "Badding" Somerjoki, Jim Pembroke ja M. A. Numminen. Vuosina 1966–1979 toiminut Love Records ehti julkaista toimintansa aikana lähes 400 LP-levyä.

Elokuvan on ohjannut Aleksi Mäkelä ja sen päärooleissa nähdään Jarkko Niemi, Tomi Alatalo, Riku Nieminen, Pirkka-Pekka Petelius ja Alina Tomnikov. Love Recordsin nykyinen oikeudenhaltija Universal Music Finland on mukana elokuvahankkeessa.

Lisää tietoa tästä

13.9.2016

"Lagom mycket finsk" -en serie om sverigefinsk historia


14 september kl 22-22.30 på SVT 1. En serie i 4 delar.
"Lagom mycket finsk" är en serie om sverigefinsk historia. Här får du svaren på allt du någonsin har velat veta om dina sverigefinska grannar – och mer. Sveriges vanligaste minoritet har nämligen en historia som är allt annat än mellanmjölk. 

I seriens fyra avsnitt får vi veta mer om de mytomspunna skogsfinnarna, livet vid riksgränsen, krigsbarn och arbetskraftsinvandring. Slutligen landar vi hos dagens sverigefinländare i andra och tredje generationen, som försöker reda ut vad det finska arvet betyder för dem.

Programledare: Maziar Farzin. 
Producent: Karin Tötterman.

Nukketeatteria suomeksi kaupunginkirjastossa 1.10.


Nukketeatteri Aladdin ja taikalamppu!
Jännittävä tarina köyhästä Aladdin pojasta, joka joutuu hurjiin seikkailuihin vuoren syvyyksiin ja sulttaanin hoviin.
Esityksen kesto noin 20 minuuttia, sopii 3-9-vuotiaille.
Upeat nuket Mirjami Skarp.
Ilmaislippuja voi hakea/varata alkaen 24. syyskuuta. Liput varataan Kaupunginkirjaston lasten- ja nuortenosastolta, puh. 018-727 17 10, sähköposti: stadsbibli.barn@uppsala.se
Paikka: Kerstin Ekmansalen
Tervetuloa! 

  1. Lördag, den 1 oktober 2016Tid: 11:15Stadsbiblioteket,Kerstin Ekmansalen
Pris: Gratis. Biljetter hämtas/bokas från den 24 septemberLängd: Cirka 25 minuterMålgrupp: För finskspråkiga barn 3-9 år

Välkommen att se föreställningen Aladdin med den finska dockteatern Sytkyt. Barnen får följa med på ett spännande äventyr till Persien där de får möta en flygande matta, en vänlig prinsessa och kanske spöken...
Observera att föreställningen enbart spelas på finska!
Gratisbiljetter kan hämtas/bokas från den 24 september. För att boka biljett går det bra att kontakta Stadsbibliotekets barn - och ungdomsavdelning: 018-7271710 alternativt stadsbibli.barn@uppsala.se
För finskspråkiga barn 3-9 år.
Plats: Kerstin Ekmansalen

9.9.2016

Tvåspråkiga ÄR smartare!

Forskarna visade att det finns ökad aktivitet i den yttersta delen av frontalloberna – i den prefrontala och orbitofrontala cortex – hos bebisar som växer upp med två språk jämfört med bebisar med bara ett språk.
De två centren i hjärnan är sammankopplade med hjärnans verkställande funktioner och styr bland annat beslutsfattande, inlärning, problemlösning och fokusering.
Den extra mentala utmaningen som ligger i att kunna bearbeta två språk i stället för bara ett får barnen till att öppna för de viktiga centren i hjärnan tidigare, anser forskarna.