30.5.2016

Picknick utan behovsprövning den 1 juni

Den 1:a juni firas Internationella Barndagen i många länder. Samma dag kommer Utbildningsnämnden ta beslut i frågan om modersmålsstödet. Vi vet inte än vad nämnden kommer besluta men låt oss fylla denna dag med glädje, lek och många språk istället för frustration och bitterhet!

Vi träffas för en stor picknick i Engelska Parken bakom Pelle-Svanslös-lekplatsen. Var och en tar med för sin egen familj. Välkomna alla stora och små! Vi börjar kl 17!

28.5.2016

Manifestation för alla barns rätt till modersmålsstöd i Uppsalas förskolor


En manifestation mot kommunens planer att omorganisera och minska på modersmålsstödet för förskolebarn i Uppsala kommun hölls i går fredag den 27 maj vid Uppsala centralstation. Trots regn och rusningstid kom många föräldrar, barn, modersmålspedagoger, politiker och andra engagerade och det hölls tal om nödvändigheten av att stoppa den extremt dåligt förberedda och rent av olagliga omorganisationen. Det som direkt strider mot skollagen och förskolans läroplan är att man planerar att införa "behovsprövning" för att bevilja modersmålsstöd med en språk- och kulturkunnig pedagog.

Det bäddar för totalt godtycke, och de som drabbas är modersmålspedagogerna och våra flerspråkiga barn.


Manifestationen blev huvudnyhet på SVT Uutiset samma kväll, se och lyssna här
(textad på svenska)


Den 1 juni avgörs om kommunen ska ta steget att
inte längre ge alla förskolebarn i kommunen möjlighet att utveckla sina modersmål. Fortfarande hoppas vi på att
förnuftet ska segra.


Under manifestationen fick barnen pyssla och
skapade riktigt fina saker!

27.5.2016

Rusukki osallistui Fyrisgårdenin kevätfestivaaliin!Rusukin toiminnan vilkastuminen ja laajeneminen perustuu suurelta osin siihen, että olemme jo muutaman vuoden ajan saaneet käyttää Fyrisgårdenin viihtyisiä ja monipuolisia tiloja. Tänä vuonna meitä oli pyydetty esittelemään toimintaamme Fyrisgårdenin kevätfestivaalin yhteydessä. Meillä oli oma pöytä ja erilaista mainosmateriaalia sekä lasten- että aikuisten toiminnasta. Monet festivaaliin osallistuvat kävivät tutustumassa meihin ja esittelemässä omia suomen kielen taitojaan. Totesimme jälleen, että aika monella ruotsalaisella on ainakin jonkinlainen, tosin usein melko suppea suomen sanavarasto.

Kuvassa: Aku-poika, Leena ja Beate
Kuva: Tuuli

24.5.2016

Nytt förslag: Modersmålspedagogerna blir kvar för barn med ett nationellt minoritetsspråk!


Med anledning av Uppsala kommuns genomlysning av modersmålsstödet har Rusukki haft extra samråd med kommunen om finskan i förskolan. Kommunen har efter våra påtryckningar ändrat sig vad beträffar minoritetsspråken. I det nya förslaget till beslut som ska behandlas i utbildningsnämnden 1 juni står det så här om minoritetsspråken:

"Nationella minoritetsspråk
Vad gäller de nationella minoritetsspråken anges i läroplanen att förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket främjas särskilt. Teamet med uppgift att ge stöd till personalen får därför ett uttalat uppdrag att säkerställa att alla förskolor får kunskap om detta ansvar. Barn som tillhör någon av minoriteterna har rätt till stöd av modersmålspedagog på sitt språk. Förskolläraren ska beställa stödet och stödet ska utgå från förskolans planering.
Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska. Det innebär ett ansvar att erbjuda barn plats i barnomsorg där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska. Sådan verksamhet erbjuds på Hällby förskola."

Vi har även lyft frågan om alla barns rätt till stöd i sitt modersmål, i form av en pedagog som kan språket och kulturen, tyvärr utan att få gehör.

Läs hela förslaget HÄR

Uppsalan kunta perääntyy suomen opetuksen leikkauksista


SVT: Uutiset

Uppsala perääntyy suomen opetuksen leikkauksista

 Uppsala muuttaa vähemmistökielten opetusta esikouluissa. Ruotsinsuomalaiset ja muut kansalliset vähemmistöt saavat kuitenkin myös jatkossa opetusta äidinkielen pedagogeilta. 
Uppsala ilmoitti kolme viikkoa sitten aikovansa lopettaa äidinkielen tuntiopetuksen esikouluissa. Vähemmistökielten opetus siirtyisi kielipedagogeilta esikoulujen henkilökunnan vastuulle. Mutta kun kunnan poliittinen enemmistö tänään esitteli ehdotuksensa uudesta vähemmistökielten opetuksesta, oli suomi ja muut kansalliset vähemmistökielet jätetty uudistuksen ulkopuolelle. Niiden opetus jatkuu siis entiseen tapaan.
Uppsalan suomenkielisten järjestö Rusukki on käynyt kunnan kanssa vilkasta keskustelua opetuksesta esityksen valmistelun aikana. Järjestön johtokunnan jäsen Tuuli Uljas on helpottunut ratkaisusta. 
– Suomenkieliset lapset tulevat jatkossakin saamaan tukea äidinkielen pedagogilta, hän sanoo.

20.5.2016

Forskningen om barns flerspråkighet är entydig


– Debatten i Sverige går ofta om man ska satsa på modersmålet eller på svenskan. Då blir det ofta att man tänker att vi ska satsa på svenskan för att vi är i Sverige. Men då missar man själva flerspråkigheten, som jag tycker är det allra viktigaste eftersom vi ser att det finns så många fördelar. Jag skulle önska att debatten handlade om att hur man kan se till  att alla får bli flerspråkiga.

Läs mer här

17.5.2016

Rusukki fick kräva samråd med kommunen om modersmålsstödet!


Sverigefinska samrådsgruppen i Uppsala fick själva kräva att den planerade nedläggningen av modersmålsenheten togs upp på möte med kommunen. Det menar företrädare för gruppen. 
Lagen säger att förvaltningsmyndigheter ska ge nationella minoriteter inflytande i frågor som rör dem och att de också så långt det är möjligt har rätt till samråd. Men så har det inte gått till i Uppsala när modersmålsenheten hotas av nedläggning, enligt Leena Huss professor i finsk-ugriska språk och företrädare för Sverigefinska samrådsgruppen i Uppsala kommun.
–Det strider ju mot minoritets- och minoritetsspråkslagen att vi inte fått möjlighet att samråda om den här frågan utan att själva av en slump fått veta om det och att vi fått kräva att vi ska få diskutera det, säger Leena Huss.

Modersmålsstödet: Vad mer vilseleder Uppsala kommun oss i?


  • Uppsala kommun åtgärdar kritik från Skolinspektionen som redan är åtgärdad, 2014!
  • Uppsala kommun hänvisar till goda resultat i pilotprojekt där modersmålspedagogerna har varit viktiga instrument, genom att implementera projektet i hela kommunen men utan modersmålspedagoger!
Kan vi lita på den information vi får från kommunen? 
Med bland annat ovanstående punkter har kommunen argumenterat för att lägga ned Modersmålsenheten; kritiken från Skolinspektionen och de goda resultaten från pilotprojekten, som de nu vill implementera i hela kommunen. I det sistnämnda glömde de berätta för oss att det i pilotprojektet aktivt deltog 38 modersmålspedagoger. Pedagoger som de nu inte vill ha kvar!  

I Skolinspektionens kritik från 2013 (Läs Dnr 43-2012:4475) står ingenting om att modersmålstödet i form av pedagoger bör läggas ner, däremot vill man att det mångkulturella ska bli mer synligt i den dagliga verksamheten på förskolorna. Det som blir än mer konstigt är att kritiken från 2013 åtgärdades redan 2014 (utan att modersmålsenheten behövde läggas ner). Skolinspektionens beslut kan ni läsa här. Det finns således inga krav från Skolinspektionen att åtgärda! Varför vilseleder kommunen oss? 

12.5.2016

Tutkijat Uppsalalle: "Älkää irtisanoko äidinkielenpedagogeja"


38 kielitutkijaa Uppsalan yliopistosta vetoaa Uppsala Nya Tidning-lehdessä julkaistussa debattiartikkelissa kuntaan, ettei se toteuttaisi ehdotusta. 
Tutkijoiden mukaan päätös olisi kova isku kunnan monikielisille lapsille, ja saattaisi jatkossa haitata myös heidän koulumenestystään. 
Yksi artikkelin allekirjoittaneista tutkijoista on suomen kielen professori emeriitta Leena Huss.  
– Sekä vanhempien että tutkijoiden joukossa olemme sitä mieltä, että tässä tehdään paha asia, joka merkitsee sitä, että kieliresurssi ja pitkä kokemus siitä, miten lasten kielenkehitystä tuetaan, katoaa, hän sanoo. 
Vanhemmat! Muistakaa ilmoittautua infotilaisuuten asiasta 16/5. Tässä linkki!

Tvåspråkiga drabbas i Uppsala kommun!

Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun vill lägga ned modersmålsenheten. Det är ett förslag som inte bör genomföras, skriver Ellen Bijvoet och Maria Eklund Heinonen, med flera. 

"Enligt skollagen (8 kap. 10 §) ska förskolan ”medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”. En liknande formulering finns även språklagen (14 §). Om Uppsala kommun verkligen menar allvar med att man vill uppfylla det som dessa lagar föreskriver borde man – i stället för att lägga ner modersmålsenheten – snarare utöka antalet timmar modersmålsstöd för de flerspråkiga barnen och arbeta för att modersmålspedagogerna på ett bättre sätt involveras i förskolans verksamhet." Här kan du läsa hela debattartikeln 

Uppsalan kunta informoi lasten vanhempia ehdotetusta muutoksesta 16.5. klo 19.30, paikka: huone 118, Fyrisborg, Fyrisborgsgatan 1
 Täältä voit ilmoittautua tilaisuuteen


8.5.2016

Mer kritik mot omorganisationen av mådersmålsstödet i Uppsala, nu i P4 UppsalaÄr det här en neddragning?
– Ja. I dag är vi 68 heltidstjänster, och nu föreslås det vara 5-10 språkstödjare. Så vi ser det som en neddragning.
Kommer alla barn att få undervisning i modersmål om man genomför det här?
– Alla barn kommer inte att få modersmålsstöd.
Modersmålspedagogen Janet Ahlberg håller med:
– Det kommer inte att bli möjligt att ge modersmålsstöd till alla. Och jag förstår inte hur de tänker, säger hon.
Läs mer och lyssna här

Namninsamling pågår mot förslaget.  Skriv gärna under.

Om omorganisationen av modersmålsstödet i Uppsalas förskolor i UNT dag


Modersmålsenheten tar hand om cirka 2300 flerspråkiga barn i Uppsala kommun. Totalt arbetar 80 pedagoger vid enheten som talar 40 olika språk. Nu vill kommunen avveckla den. Det upprör både pedagoger och föräldrar.
– Det hela är flummigt och ogenomtänkt och strider mot vad all forskning visar. Det är oerhört viktigt för känslan av delaktighet och integration att de här barnens modersmål finns naturligt i deras vardag. Dessutom har vi föräldrar inte fått vara med alls. Man tisslar och tasslar och försöker hålla förslaget hemligt fast beslut ska tas redan den första juni, säger Constanze Ackermann-Boström mamma till ett flerspråkigt barn i tyska.

Läs hela artikeln här:
Om striden om modersmålsenheten i Uppsala Nya Tidning

Muistakaa ilmoittautua Uppsalan suomi-koulun kesäleiriin


7.5.2016

Suomalaiset äitienpäiväjuhlat 8.5 Almtunan kirkolla
SUOMALAISET ÄITIENPÄIVÄJUHLAT 8.5.
- Almtunan kirkolla 8.5. klo 15, Torkelsgatan 2
Äitienpäivän kakkukahvit ja juhlat!
Musiikkia: 
- Ursula-kuoro,
- lasten- ja nuorten esityksiä:
kitaransoittoa, laulua ja räppiä!
- yhteislauluja
Tervetuloa ylistämään äiteyttä!

Järjestäjä: suomalainen seurakuntaryhmä

5.5.2016

Rusukki protesterar mot uppsägning av modersmålspedagoger i förskolan!

Den 2 maj 2016 fick Rusukki ta del av Uppsala kommuns förslag till omorganisation av modersmålsstödet i förskolan. Vi har idag  skickat våra synpunkter till kommunpolitiker, tjänstemän och andra berörda (se nedan). (Kommunens förslag till omorganisation kan du läsa här:)


Uppsala den 5 maj 2016

Till berörda parter i Uppsala kommun


Vi i Sverigefinnarnas språk- och kulturförening vill härmed uttrycka vår oro över planerna på att ändra formerna för modersmålsstödet i förskolorna i Uppsala kommun. Vi hänvisar till Utbildningsförvaltningens förslag till beslut "Genomlysning av modersmål i förskolan" samt till samrådet med Uppsala kommun den 2/5 där planerna presenterades. Med hänvisning till Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) anser vi att stödet för finska i förskolan ska garanteras och förbättras, inte försämras, men det är något som vi anser riskerar att bli följden, om det förslag som presenterades i "Genomlysning av modersmål i förskolan" och i den ppt-presentation som vi fick ta del av under samrådet den 2/5 blir verklighet i Uppsala kommun.

Vi är också mycket oroade över att vi endast av en slump – via en modersmålspedagog i ett helt annat språk – fått reda på förslaget och att vi har varit tvungna att kräva att få ta upp frågan på ett samråd som hade ett helt annat tema. Kommunen har enligt lagen en skyldighet att samråda med minoritetens representanter om frågor som direkt angår dem. Finska förskolebarns lagstadgade rätt till förskoleverksamhet helt eller delvis på finska är förmodligen den allra viktigaste frågan när det gäller att skydda och främja finska språket i Sverige.

Maria Gardfjell och Tarja Onegård skrev i UNT så sent som 2013: ”Forskning visar att språkutvecklingen är som mest intensiv i förskoleåldern och att då kunna erbjuda ett bra modersmålsstöd redan i förskolan är mycket viktigt. I Uppsala finns ett bra stöd, men alla förskolor utnyttjar inte stödet i den utsträckning som bäst skulle gynna barnen. I vissa enstaka språk kan kommunen inte erbjuda stöd på grund av att lärare saknas eller med motiveringen att språkgruppen är för liten.” Nu har man svängt och de modersmålspedagoger som faktiskt finns och har den viktiga språk- och kulturkompetensen och erfarenheten riskerar att bli uppsagda. Vi är många som har varit stolta över att man i Uppsala har sett modersmålspedagogerna som ett viktigt stöd till de flerspråkiga barnens språkutveckling och att man inte följt efter de kommuner som skurit ner på den resursen. All seriös forskning visar att det är bra för barnen, för familjen och för hela samhället att barnen får en chans att utveckla de språk som talas i hemmen och därigenom även utveckla en positiv flerkulturell identitet. Som förslaget ser ut i dagsläget är allt detta i fara, eftersom man föreslår att de enda individerna som är kompetenta i språken och kulturerna i fråga inte ska få bli kvar.

Vi som representerar finska språket är mycket glada över att Uppsala kommun idag erbjuder finskspråkig förskoleverksamhet på avdelningen Huvikumpu vid Hällby förskola. Men eftersom alla barn i behov av stöd i finska, av geografiska eller andra skäl, inte har möjlighet att gå där, anser vi att deras möjligheter till modersmålsstöd helt eller delvis på finska nu riskerar att försvinna helt. Vi anser att dessa runt 50 barn måste garanteras åtminstone det stöd de hittills kunnat få (egentligen är de ju berättigade till mer eftersom lagen talar om förskoleverksamhet åtminstone delvis finska; detta är en särrättighet för finska, samiska och meänkieli i deras respektive förvaltningskommuner). Vi anser också att detta stöd ska ges av utbildade modersmålspedagoger med gedigna kunskaper i finska och finsk kultur. Tekniska hjälpmedel kan utgöra bra komplement, stimulerande verktyg och något som många barn tycker om, men vi anser inte att de kan ersätta språk- och kulturkompetenta modersmålspedagoger.

Kommentarer till rapporten "Genomlysning av modersmål i förskolan":

- Även vi anser att språket ska användas i meningsfulla sammanhang för att språkutveckling ska ske, varför inte modersmålsundervisningen som ges av språk- och kulturkompetenta pedagoger bör tas bort.

- Vidare läser vi att "Skolinspektionen lämnade ett föreliggande som innebär att kommunen måste se till alla barn i kommunens förskolor som har ett annat modersmål än svenska, ska ges möjlighet att utveckla sitt modersmål och sin kulturella identitet i förskolans kontinuerliga verksamhet". Vi anser att detta inte kan skötas av icke-finskkunnig personal även om de i början får konsulthjälp för att utveckla barnens finska.

- Under Synpunkter från berörda verksamheter står att läsa: "Modersmålspedagogerna uttrycker oro över att förskollärarna inte alltid har kompetens att ge stöd i olika språk och kulturer". Vi anser att deras oro ska tas på allvar. Det är också modersmålspedagogerna som ser barnets språkutveckling i vardagen och de är en viktig länk mellan hemmet och förskolan när det gäller språket och barns kulturella identitet.

- Vidare står det att "Chefer och förskollärare har uttryckt missnöje med nuvarande modersmålsstöd eftersom det ges i för liten omfattning och för sällan för att tillgodose barnens behov". Vi kan inte annat än instämma i detta missnöje, och det vore katastrofalt om även det stöd som ges nu tas bort. I stället borde stödet öka, inte minska, vilket vi anser vara följden av det för oss presenterade förslaget.

Efter allt som vi har fått höra och läsa är vi oroliga för att det aktuella förslaget i verkligheten speglar en total kursändring i vår kommun i riktning mot en mer symbolisk ”mångkulturalism”, bort från ett konkret, fungerande stöd till språk och identitet. Vi har tagit del av Skolinspektionens kritik från 2013 som det aktuella förslaget baserar sig på, och vi kan inte förstå att den kan tolkas så som man gjort i detta fall. Det är ytterst beklagligt och kan i värsta fall leda till mindre tillit till och tro på kommunen och politikerna bland familjer till flerspråkiga barn som får höra att modersmålsstödet ska utökas samtidigt som planen är att avskeda de språk- och kulturkompetenta pedagogerna. Och det allra allvarligaste är att enskilda barn inte får det stöd som de behöver och som de har rätt till enligt förskolans läroplan, artikel 30 i barnkonventionen och i detta fall även lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.Med vänlig hälsning,

Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala (Rusukki)
Anna Pilvinen, ordförande

Närvarande vid samrådet den 2 maj:
Leena Huss
Beate Hyttinen Lindgren
Tiina Kiveliö Ritzén
Tuuli Uljas4.5.2016

Uppsalan kunta aikoo lopettaa äidinkielen tuntiopetuksen esikouluissa!


Uppsalan kunta aikoo lopettaa äidinkielen tuntiopetuksen esikouluissa. Valmisteilla olevan ehdotuksen mukaan esikoulujen henkilökunnan tulee jatkossa vastata lasten äidinkielenopetuksesta. 
Parhaillaan Uppsalassa esikoulua käyvät lapset saavat opetusta 40 kielellä. 
Ruotsinsuomalaista vähemmistöä muutos huolestuttaa. 
- Meidän oikeus neuvonpitoon on tässä asiassa unohdettu, sanoo Leena Huss, joka kuuluu suomalaista kulttuuria vaalivan Rusukin johtokuntaan.
SVT:n Uutiset. Kuunelkaa tästä.

1.5.2016

Uppsalan Suomi-koulun nuorten ryhmä Kipinä sai vieraita Enköpingistä

 Näin ohjaaja Minna kertoo: "Viime kerralla saimme Enköpingin nuoria vieraaksemme. Päivä lähti käytiin toisiin tutustumisella ja nimien oppimisella. Siitä jatkettiin Olympialaisiin, jonka ryhmälajeina toimi: Kuinka monta pyykkipoikaa saat ripustettua ohjaajaan 20 sekunnissa, pituushyppy takaperin, kuinka monta helmeä saat kerättyä pyykkipojalla purkkiin minuutissa, kuinka monta K:lla alkavaa suomalaista sanaa keksit minuutissa, kuinka monta helmeä on purkissa ja hernepussin heitto!"