21.7.2015

Kaksikielisten aivoissa tavallista enemmän harmaata ainetta

Kaksikielisyyden hyötyvaikutukset aivoissa on ollut pitkään yksi neurologian alan polttavista puheenaiheista. 
Pienestä pitäen kahden kielen käyttämisen on uskottu kehittävän aivojen toimintakykyä, mutta konkreettisista hyötyvaikutuksista ei ole oltu varmoja.
— Epäselvyys asiasta on johtunut siitä, että aiemmissa tutkimuksissa on käytetty niin monenlaisia tapoja mitata kaksikielisyyden hyötyjä. Me päätimme verrata suoraan aikuisten kaksikielisten ja yksikielisten ihmisten aivojen harmaan aineen määriä keskenään, Georgetownin yliopiston oppimista tutkivan osaston johtaja Guinevere Eden avaa yliopiston tiedotteessa.
Lähestymistapa osoittautui hyväksi valinnaksi, sillä yliopiston tutkimustulokset olivat varsin selviä.
— Päättelimme, että kaksikieliset ihmiset tarvitsevat parempia kognitiivisia kykyjä voidakseen käyttää kahta kieltä arjessa sujuvasti. Havaintomme olikin, että kaksikielisillä on tavallista enemmän harmaata ainetta aivojen päälakilohkossa ja otsalohkossa, Eden valottaa.
Lue lisää tästä

10.7.2015

Svensk språklagstiftning


I Sverige finns det 59 kommuner som ger service på finska till kommuninvånarna. För 15 år sedan var det bara fem som tillhandahöll den här tjänsten, berättar Kaisa Syrjänen Schaal från Svenska kyrkans enhet för flerspråkighet. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Se UR Play

3.7.2015

Det råder stor brist på finska modersmålslärare i Sverige


Det råder stor brist på finska modersmålslärare i Sverige. Sari Pesonen, studierektor vid Stockholms universitet, menar att en möjlighet för att få fler behöriga till utbildningen är att eleverna får genomgå ett språktest. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Se UR Play