28.6.2015

Det blir ofta fel när kommuner översätter hemsidor


Flera svenska kommuner har översatt sina hemsidor till finska med hjälp av Google translate eller liknande gratisprogram. Det blir oftast helt fel, menar Miina Salokannas på Tammerfors universitet som här berättar om sin utredning. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Se UR Play

21.6.2015

Nya finska ord! Uusia suomalaisia sanoja!


Vet ni vad nättroll, smarta byxor eller ananashår betyder? frågar Riitta Eronen publiken. Hon jobbar som forskare vid Institutet för de inhemska språken och har tittat närmare på nya finska ord från 2000-talet. Inspelat den 10 april 2015 i Finlandshuset, Stockholm. Arrangör: Institutet för språk och folkminnen.

Se UR Play.

17.6.2015

Uppsalan Suomi-koulu Furuvikissä!

Noin 20 suomikoululaista ohjaajineen lähtivät Furuvikiin toukokoussa. Retki oli viimeinen Eveliina "Eve" Mäkelän ohjaama. Hän on ollut suomi-koulu ohjaaja jo kolme vuotta ja päävastuussa kaksi niistä. Opiskelut on nyt loppu ja hän muuttaa takaisin Suomeen. Kiitos Eve näistä vuosista!
16.6.2015

Perheleiri elokuussa


Perheleiri Ahvenanmaalla 15.-16.8.

Tervetuloa mukaan rentoutumaan yhdessä koko perhe kauniiseen ja viihtyisään ympäristöön Ahvenanmaan Lembötegårdiin. Ohjelmassa mm. saunomista, uimista, leikkiä, musiikkia, pelailua ja grillausta iltanuotiolla. Myös isovanhemmat ovat tervetulleita mukaan!
Hinta ilmainen koko lapsiperheelle. Ainoastaan matkat joutuu itse maksamaan. Aikuisille ilman lasta hinta on 300kr.
Ilmottaudu Mikko Rajalalle 1.8.2015 mennessä.
mikko.rajala@svenskakyrkan.se

Järjestäjä:Uppsalan suomalainen seurakuntaryhmä

15.6.2015

Lisää suomenkielisiä esikoulupaikkoja tarjolla Uppsalassa! Levittäkää sanaa!

Hällbyn esikoulun suomenkielisellä osastolla Uppsalassa on vapaita paikkoja! Lisätietoja saat osoitteesta nygard@uppsala.se.
I Uppsala finns det lediga platser i den finskspråkiga förskoleverksamheten! Hör av er till nina.klinge-nygard@uppsala.se för mera information.

14.6.2015

Seurakunnan kesäjuhlat 18.6.


Kesäjuhlat 18.6. klo 16-18.30


Kesäjuhlat Sunnerstan kirkolla.

Otamme varaslähdön juhannukseen juhlimalla kaikkien sukupolvien voimin juhannusta Sunnerstassa 18.6. Klo 16.
Juhliin on luvassa ohjelmaa kaikenikäisille. Aikakin elävää musiikkia, tanssia hyvää purtavaa ja lasten esityksiä, joita on valmisteltu lasten päiväleirin aikana samalla viikolla.
Mukana suomalaista pelimannimusiikkia Mikko Rajala & Jouni Sinisalo
Kansantansseja
Rap-ryhmä Extermen kuninkaat!​
Järjestäjä: Uppsalan suomalainen seurakuntaryhmä

Lär dig mer om minoritetslagstiftningen!
Lennart Rohdin (fp) var tidigare statssekreterare för flykting- och invandringsfrågor. Han berättar här om vilka krav den nationella minoritetslagen ställer på samtliga kommuner och landsting i Sverige. Den finns för att skydda Sveriges nationella minoriteter och ge dem inflytande över frågor som berör dem. Inspelat den 11 november 2014. Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län.

Finns på Utbildningsradion Play UR Samtiden - Romska rättigheter/ Den nationella minoritetslagen - UR Play

7.6.2015

Hyvää kesää toivottaa Rusukin avoin esikoulu

Iloinen ryhmä Rusukin avoimen esikoulun pienimmäisiä vanhempineen kokoontui Gränbyn 4H-tilalla lukukauden päätteeksi tehdyn kesäretken merkeissä. Sää suosi retkeläisiä ja lapset viihtyivät mainiosti maatilalla erilaisia eläimiä katsellen. Lopuksi söimme yhdessä piknik-lounaan ja sanoimme heihei muille lapsille, äideille ja isille kesän ajaksi.

Avoin esikoulu jatkaa toimintaansa taas perjantaina 4.9. klo 10 Fyrisgårdenilla. Kaikki vanhat ja uudet perheet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan avoimeen esikouluun!

På Arbetsförmedlingens hemsida utannonseras över 200 arbeten för finsktalande varje dag!

Suomen kielen taidolle on käyttöä Ruotsissa! Katsokaapa vain Arbetsförmedlingin kotisivua. Sieltä löytyy tällä hetkellä 264 työpaikka, joissa tarvitaan suomen kielen taitoisia henkilöitä!

I 264 jobbannonser på Arbetsförmedlingens sida efterfrågas finskspråkiga arbetstagare!

6.6.2015

Hyvää kansallispäivää kaikille!


Tänään lauletaan "Du gamla, du friaa", mutta muistattehan, että sen voi tehdä myös suomeksi?

Pohjolanmaa
1.
Sä jylhä ja ponteva Pohjolanmaa,
sä hiljainen riemun kehto parhain,
sa armahin seutu, min kohdata saa.
|: Maa kukkanurmein, koskein, tähtitarhain. :|
2.
Sun muistosi suuret, sun uljahat työs
ei hukkua saata ajanvuolla.
mit ennen voit olla, voit vastakin myös.
|: Ma Pohjolassa tahdon elää, kuolla. :|

Lue lisää ja kuuntele

5.6.2015

Vår kamp ger resultat – men vi är fortfarande inte nöjda!1 juni satt vi i Rusukki i samråd med Språkskolan som anordnar modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasiet. Vi har i flera år kämpat för att undervisningstiden ska utökas och efterfrågat redovisning av hur de extra statliga pengarna (ca 400 000kr) kommunen har fått sedan 2009 har använts. Äntligen fick vi en mer ordentlig redovisning av hur de tänker använda pengarna

Fr o m hösten 2015 får elever i årskurs 1-3 två lektioner à 30 min i veckanVi fick också veta att en del av pengarna, sedan januari 2014, har använts till att öka 30 minuters lektioner till 40 minuter. Sedan dess ska alla elever ha minst 40 minuter i finska. 

Från och med i juli 2015 är det möjligt för barn med sverigefinsk bakgrund läsa nybörjarfinska. Hittills har en ny elev anmält sig och vi undrar vad kommunen gör för att nå målgruppen? Informationen har spridits till rektorerna på skolorna som sedan ska dela ut information på respektive skola. Information finns på kommunens hemsida. Räcker det, undrar vi?

För övrigt fick vi veta att 84 elever läser finska som modersmål i kommunen (vårterminen 2015).

Fördelningen ser ut enligt följande:

Förskoleklass: 9 elever
Årskurs 1-3: 40 elever
Årskurs 4-6: 28 elever
Högstadiet: 7 elever
Gymnasiet: 2 elever (!)

Undervisningen är utspridd på 34 skolor. 

Även fast ovanstående visar att det går framåt så nöjer sig inte Rusukki med det. Vi vänder oss även till politikerna och undrar vilken ambitionsnivå kommunen har beträffande de sverigefinska minoritetsbarnens rätt till sitt språk? Europarådet har sammanlagt åtta gånger kritiserat minoritetsutbildningen i Sverige och påpekat att undervisningen en timme (som Europarådet uppfattar som 60 min) i veckan inte räcker till för att språken ska kunna finnas kvar och utvecklas i Sverige. Det säger också all seriös forskning om flerspråkighet och skola. Det hela handlar om mänskliga rättigheter och barns rättigheter som vi vet värnas av Uppsala kommun. I kommunens minoritetspolicy står att minoritetsbarnens rättigheter ska värnas särskilt. Och våra sverigefinska barn växer upp nu, hela tiden, och måste få lära sig sitt språk! De kan inte vänta. 

Vi vill alltså att politikerna sätter upp ambitionsnivån efter lagstiftning, kommunens minoritetspolicy och forskning om språkinlärning. Som ett första steg skulle vi vilja att politikerna gav tjänstemännen i uppdrag att räkna på kostnaderna för en dubblering av den nuvarande modersmålsundervisningen för de finsktalande barnen. Då blir tjänstemännen medvetna om vad man ska eftersträva.  Det blir annars svårt att ta ställning till om det ryms i en budget framöver eller inte.in Sweden 2013 (med exempel från Uppsala kommun)

Kouluvirasto ehdottaa vähemmistökielten opetukseen minimituntimäärää

Heinäkuussa suomen kielen äidinkielenopiskelu avautuu myös vasta-alkajille. Syyslukukaudesta lähtien ei siis enää vaadita, että oppilaalla pitää olla perustiedot kielessä, jotta opetukseen pääsee.
Tätä muutosta varten Kouluvirasto on luonut suomen kielen opetukseen uuden kurssisuunnitelman, jossa on myös oma opetuspolku aloittelijoille.

"Tavoitteet mahdottomat tunnin opetuksella"

Osa lähetevastauksen kurssisuunnitelmista Kouluvirastolle jättäneistä on kuitenkin sitä mieltä, että tavoitteet on mahdoton saavuttaa, jos opetuksen määrää ei lisätä nykyisestä käytännöstä, jossa opetusta usein annetaan 30-50 minuuttia viikossa.
Lue lisää

3.6.2015

Fler värnar om de nationella minoriteterna

På uppdrag av Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen, Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har TNS Sifo undersökt allmänhetens kunskap om och attityd till Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk. Här är några resultat från undersökningen.
Den nya undersökningen visar att allt fler i befolkningen tycker att det är viktigt att samhället ger stöd till de nationella minoriteterna. 40 procent av de tillfrågade anser det vara mycket viktigt, vilket är en rejäl ökning jämfört med 2010 då siffran var 27 procent. I gruppen unga (15-29  år) har andelen fördubblats.
Läs mer här:
Fler värnar om de nationella minoriteterna - Institutet för språk och folkminnen

2.6.2015

Children exposed to multiple languages may be better natural communicators

Young children who hear more than one language spoken at home become better communicators, a new study from University of Chicago psychologists finds. Effective communication requires the ability to take others' perspectives. Researchers discovered that children from multilingual environments are better at interpreting a speaker's meaning than children who are exposed only to their native tongue. The most novel finding is that the children do not even have to be bilingual themselves; it is the exposure to more than one language that is the key for building effective social communication skills.
Lue lisää/Läs mer