28.11.2014

Vuoden 2014 ruotsinsuomalainen -kilpailu ohitse


Yhdymme Tuulin sanoihin: Ei tullut Beatesta Vuoden ruotsinsuomalaista, mutta hän edusti meitä kaikkia, Rusukkia, uppsalalaisia lapsia ja nuoria mahtavasti ja voimme olla vain ylpeitä siitä työstä, mitä Beate on tehnyt ja tekee!

25.11.2014

Vanhempainyhdistys suomen tueksi!

Ruotsinsuomalaiset vanhemmat tiivistävät yhteistyötään suomen kielen käytön lisäämiseksi perheissä. Onni&Ilona-yhdistyksen tarkoituksena on tukea vanhempia, jotka haluaisivat käyttää suomen kieltä aktiivisesti lastensa kanssa.
Idea yhdistyksen perustamisesta lähti siitä, kun aktiivinen vanhempainryhmä alkoi ihmetellä, eikö Ruotsissa ole suomenkielisille vanhemmille omaa yhdistystä.
– Ollaan huomattu, että vaikka haluamme kaikki antaa suomen kieli lapsillemme, se ei ole kovin helppoa. Tarvitaan vertaistukea ja apua muilta, ryhmää perustamassa ollut Jannica Niklasson kertoo.
Vastaperustettu yhdistys pyrkii kokoamaan jäseniä ympäri Ruotsia. Kiinnostuneita on ainakin Tukholman lisäksi Uppsalassa ja Västeråsissa.
Lue lisää ja katso video


24.11.2014

Beate Hyttinen Lindgren ehdolla vuoden ruotsinsuomalaiseksi

Uppsalalainen Beate Hyttinen Lindgren on yksi kolmesta Sisuradion nimeämästä ehdokkaasta vuoden ruotsinsuomalaiseksi. Iloitsemme Rusukissa, että Beaten uupumaton työ Uppsalan ruotsinsuomalaisten eteen on huomioitu myös näin valtakunnallisesti!


Onnea matkaan, Beate! Palkinnon kohtalo ratkeaa perjantaina 28. marraskuuta Ruotsinsuomalaiset 2014 -gaalassa Tukholmassa. Palkinnosta päättää Sisuradion valitsema palkintoraati.


Lisää Vuoden ruotsinsuomalaiset -palkinnosta voi lukea Sisuradion sivuilta:


http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4222&artikel=6025684

23.11.2014

Rusukin toimintasuunnitelma vuodelle 2015


Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys (Rusukki)
Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Yhdistyksen tavoitteena on toimia kaikkien suomalaista sukuperää olevien yhteisenä organisaationa. Sen päätarkoituksena on säilyttää, kehittää ja edistää suomea vähemmistökielenä sekä suomalaista ja ruotsinsuomalaista kulttuuria Uppsalan kunnassa.


Uppsalan kunta suomen kielen hallintoalueena

·         Yhdistyksen tavoitteena on jatkaa aktiivista osallistumista neuvonpitoon kunnan edustajien kanssa suomen kielen hallintoaluetta koskevan työn osalta. Vuoden 2014 aikana saatiin pitkien neuvottelujen jälkeen aikaan uusi suomenkielinen esikouluosasto. Vanhustenhoidon puolella onnistuttiin poistamaan aikaisempi suomenpuhumisen kielto Onnelasta ja saatiin Attendo palkkaamaan enemmän suomenkielistä henkilökuntaa. Sen sijaan kouluasioissa emme ole saaneet aikaan minkäänlaista muutosta parempaan, ja siksi vuoden 2015 aikana yhdistyksemme on tehostettava toimintaansa huomattavasti siltä osin.

·         Järjestämme myös vuoden 2015 aikana suurimman osan toiminnastamme Fyrisgårdenissa (Svartbäcksgatan 58), joka on osoittautunut monin tavoin hyväksi kohtauspaikaksi.


Tärkeitä toimintamuotoja, joita pyrimme vahvistamaan ja edistämään vuoden 2015 aikana:

Esikouluikäiset

·         Lasten kulttuuri-identiteetin kehittymistä ja vähemmistökielen käyttöä on vähemmistölain mukaan edistettävä erityisesti, ja esikoulujen on tarjottava suomenkielisille toimintaa kokonaan tai osittain suomen kielellä. Vuonna 2014 avattiin pitkien neuvottelujen jälkeen aikaisempaa suurempi suomenkielinen osasto Huvikumpu/Villekulla Hällbyn esikouluun, Luthageniin. Aikaisempi Siilin toiminta siirrettiin sinne, ja paikkoja on nyt 36. Marraskuussa 2014 on vielä muutama paikka vapaana. Kun uutta jonoa myöhemmin alkaa kertyä, meidän tulee pyrkiä siihen, että seuraava osasto perustetaan johonkin toiseen kaupunginosaan.

·         Vuoden 2014 aikana ei tietääksemme ole tapahtunut mitään parannusta niiden lasten kohdalla, jotka eivät käy suomenkielisestä esikoulua, vaan olemme päin vastoin saaneet tietää, että jotkut perheet eivät pyynnöstä huolimatta ole saaneet edes tavallista äidinkielen tukea lapselleen omassa esikoulussaan. Vuoden 2015 aikana tulemme nostamaan nämä asiat esille neuvonpidossa ja pyrkimään siihen, että esikouluille annetaan selvemmät ohjeet vähemmistölain edellyttämästä tuesta suomenkielisille lapsille. On myös alettava seurata systemaattisesti, mitä eri esikouluissa tehdään suomenkielisten lasten hyväksi.

·         Vuonna 2013 perustimme suomenkielisen avoimen esikoulun, joka tarjoaa kohtauspaikan äitiys- ja isyyslomalla oleville vanhemmille ja heidän lapsilleen. Toiminta on kasvanut vuonna 2014 ja pyrimme jatkamaan ja vahvistamaan sitä myös vuoden 2015 aikana.

·         Uppsalan kaupunginkirjastossa on usean vuoden ajan silloin tällöin yritetty pitää suomenkielisiä satutunteja, mutta niiden kävijämäärät ovat olleet pieniä. Vuoden 2015 aikana tehdään uusi yritys ja pyritään uusin keinoin saamaan entistä useammat lapsiperheet kiinnostumaan satutunneista.

 Kouluikäiset

·         Vähemmistölaissa ei ole erityista koulua koskevaa pykälää, mutta siinä todetaan kuitenkin, että lasten kulttuuri-identiteetin kehittymistä ja vähemmistökielen käyttöä tulee tukea erityisesti. Kouluikäisten kohdalla se merkitsee sitä, että koulujen tulee myös ottaa erityista vastuuta vähemmistökielisistä lapsista. Uppsalan kunnan peruskoulujen äidinkielen opetukseen tulee vuosittain ylimääräistä valtiontukea, jonka pitäisi lisätä lasten mahdollisuuksia saada opetusta suomen kielessä. Saamiemme tietojen mukaan suomen kielen opetusta ei ole tehostettu, ja sen määrää on jopa vähennetty entisestään yksittäisten lasten kohdalta vuoden 2014 aikana. Vuonna 2015 pyrimme aktiivisesti vaikuttamaan Kielikoulun toimintaan vaatimalla meille kuuluvia neuvonpitoja siitä, miten toimintaa pitäisi kehittää vähemmistölain mukaisesti ja miten kunnan vuosittain saamia ylimääräisiä avustuksia tulisi käyttää.

·         Vuonna 2011 Uppsalaan perustettiin perustettiin säännöllistä suomenkielistä koululaisten kerhotoimintaa, jonka nimeksi tuli Uppsalan Suomi-koulu. Sen toiminta on huomattavasti kasvanut ja monipuolistunut viime vuosien aikana. Pyrimme vahvistamaan sitä myös vuonna 2015 ja tukemaan siihen liittyviä erilaisia taide- ja leikkiteatteri-ohjelmia.

Nuoret

·         Nuorten saaminen mukaan Rusukin toimintaan on ollut meille jatkuvana haasteena. Vuoden 2014 aikana emme vieläkään ole onnistuneet käynnistämään erityisesti nuorille suuntautuvaa toimintaa. Pyrimme nostamaan tämän asian esille vuoden 2015 aikana sekä neuvonpidoissa että omassa toiminnassamme ja miettimään uusia tapoja saada nuoria mukaan vähemmistötyöhön. 

Aikuiset ja eläkeläiset

·         Vähemmistölain mukaan kunnan on tarjottava vanhusten huoltoa kokonaan tai osittain suomen kielellä. Suomenkielinen vanhusten osasto Onnelassa/Fortunassa, Sävjassa, aloitti toimintansa vuonna 2012. Vuoden 2014 aikana Onnelassa on tapahtunut paljon myönteistä ja koko vakituinen päivähenkilökunta on nyt suomentaitoista (marraskuu 2014). Pyrimme vuoden 2015 aikana vaikuttamaan siihen, että suomen kieli asema vakiintuu osaston itsestään selvänä kielenä ja että sekä vanhukset että heidän omaisensa saavat kaiken tarvitsemansa tuen suomen kielellä. Pyrimme myös aktiivisesti seuraamaan tilannetta ja varmistamaan, että alkanut hyvä kehitys jatkuu myös vuoden 2015 aikana.

·         Suurin osa Uppsalan suomenkielisistä vanhuksista jää Onnelan ulkopuolelle. Meillä on hyvin vähän tietoa siitä, kuinka monet heistä saavat vähemmistölain edellyttämään toimintaa ainakin osittain suomen kielellä. Vuoden 2015 aikana tulemme nostamaan tämän asian esille neuvonpidossa ja pyrkimään siihen, että kaikille hoitokodeille annetaan selvemmät ohjeet vähemmistölain edellyttämästä tuesta. Meidän on myös  alettava seurata systemaattisesti, mitä eri hoitokodeissa tehdään suomenkielisten vanhusten hyväksi.

·         Eläkeläistapaamiset Storgatanilla ovat jatkuneet vuoden 2014 aikana ja niiden suosio on entisestään kasvanut. Pyrimme panostamaan vahvasti tähän toimintaan myös vuonna 2015. Myös Storgatanin tietone-neuvontaa pyritään jatkamaan, jos kiinnostusta ilmenee.

·         Suosittu lukupiirimme on ollut toiminnassa yhdistyksemme perustamisesta lähtien, ja pyrimme jatkamaan sen toimintaa myös vuonna 2015 yhteistyössä Uppsalan kaupunkinkirjaston kanssa.

·         Vuonna 2012 järjestettiin ensi kertaa luovan kirjoittamisen kurssi, ja siitä lähtien on tasaisin väliajoin järjestetty uusia alkeis- ja jatkokursseja. Jos kiinnostusta ilmenee, pyrimme järjestämään kirjoittamiskursseja myös vuoden 2015 aikana.


Yleistä

·         Vuonna 2015 jatkamme edelleen työtämme suomenkielisen kulttuuritarjonnan lisäämiseksi Uppsalan kunnassa yhteistyössä suomenkielisen päiväkotiosaston, Suomi-koulun, Onnelan suomenkielisen osaston, muiden suomen kielellä toimivien organisaatioiden ja Uppsalan kunnan kanssa.

·         Panostamme vahvasti sosiaaliseen mediaan uusien ruotsinsuomalaisten tavoittamiseksi ja tiedottamisen tehostamiseksi. Varsinkin blogi- ja facebook-sivumme ovat olleet hyvin suosittuja. Erityinen vanhempien facebook-ryhmä on ollut avuksi esikoulua ja koulua koskevissa keskustelussa. Pyrimme vuoden 2015 aikana jatkamaan ja lisäämään sosiaalisen median käyttöä Rusukin toiminnassa. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että sosiaalisen median ulkopuolella olevat jäsenet eivät saa tarpeeksi informaatiota.Johtokunta


Reklam och rejält med perkele

foto: UNT
Jani Rautio är mycket stolt över sitt finska ursprung. Han har till och med slagit mynt av det.
Firmanamnet JMR Reklam kan synas diskret. Systerföretaget och webbshoppen Sisuwear, med varumärken som The Perkeles och Las chicas de finlandia, är desto tydligare och säger mer om ägarens och jubilarens rötter.
Jani Rautio är visserligen född i Sverige, men lika stolt över sitt finska ursprung som över att han genom sin webbshop kan bidra till finländares stolthet.
Detta gör han genom att leverera propra kläder. Tufft och modernt i färger och budskap, eller klassiskt blå-vit retrostil med historiska signaler. Rakast av alla är en tröja med självständighetsårtalet 1917 på bröstet.
– Jag är en äkta Forsbacka-finne, sammanfattar Jani Rautio sin egen bakgrund.Han är uppvuxen där efter födsel i Gävle, med mor och far som kom från Finland på 1960-talet och möttes på bruket. Själv nordupplänning sedan några år tillbaka, med stor släkt i Finland dit han försöker åka någon gång varje år. Språket klarar han också flytande.
– Finska behövs för webbshoppen, säger han och talar om Sisuwear som sitt skötebarn.
Reklamfirman inriktad på broderade och tryckta profilkläder är annars en betydligt större verksamhet redo för expansion och med ett showroom på byggstadiet. Ägaren och en imponerande högteknologisk symaskin står för merparten av grovarbetet. Jani Rautio som med många års erfarenhet av reklambrodyr inte finner det särskilt märkvärdigt.
Heller inte mer besvärligt än att han obekymrad lämnar syrummet för att bjuda på intervjufika i pentryt.
– Symaskinen är som en Volvo. Behöver bara smörjas då och då, svarar han kort på frågan om det är mycket krångel och trådtrassel.
Mer om detta i UNT.

21.11.2014

Laajennettu neuvonpito (utökat samråd) poliitikkojen kanssa pidettiin 17. marraskuuta


Kerran vuodessa Rusukilla on mahdollisuus tavata kunnan poliitikot laajennetussa neuvonpidossa. Jos muistatte niin olimme kovin pettyneitä viime vuonna kun ainoastaan yksi poliitikko tuli meitä kuuntelemaan. Tällä kertaa kuuntelijoita oli paljon enemmän ja he tuntuivat olevan kiinnostuneita kysymyksistämme. Siellä olivat mm. kunnanneuvokset Marlene Burwick (s), Ilona Szatmari Waldau (v), Maria Gardfjell (mp) ja oppositiopuolueista Mohamad Hassan (fp), Ebba Busch (kd) ja Cecilia Forss (m). Myös kaupunginjohtaja Joachim Danielsson oli siellä.

Meillä oli myös mukana kirje poliitikoille. Tässä näette sen:


"Till berörda politiker i Uppsala kommun


Vi i Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala (Rusukki) har under de senaste åren fått kämpa hårt för att få gehör för våra hjärtefrågor: finskspråkig verksamhet i förskolan, skolan och äldreomsorgen. Vi har många gånger i samråd med tjänstemännen känt oss frustrerade, när vi inte har kommit framåt i frågor som berör den sverigefinska minoriteten, eftersom vi har fått höra att det är ni politiker som beslutar.

Vårt envisa arbete har till viss del ändå lett till resultat. Nyligen öppnade den andra finskspråkiga avdelningen på Hällby förskola. Inom äldrevården har vi länge fått arbeta för att all personal på det finskspråkiga äldreboendet Onnela ska vara finskspråkig samt att de ska få tillåtelse att tala finska med varandra(!). Också där verkar utvecklingen nu gå i rätt riktning, vilket är glädjande.

Det återstår dock flera frågor där minoritetslagens intentioner enligt vår mening inte uppfylls på ett tillfredsställande sätt. Dessa gäller förbättring av undervisning i och på finska i grundskolan, barns rätt att få förskoleverksamhet helt eller delvis på finska utanför den befintliga finskspråkiga förskoleavdelningen Huvikumpu/Villekulla och slutligen de äldres rätt att få service helt eller delvis på finska utanför den finskspråkiga avdelningen på äldreboendet Onnela/Fortuna.

Vi anser

-         - att modersmålsundervisning i finska måste förbättras både kvalitativt och kvantitativt för att nå betygskriterierna i Skolverkets kursplan för finska som modersmål

-        - -att det ska finnas reella möjligheter att läsa finska som elevens val, skolans val eller språkval i Uppsala

-          -att trespråkiga barn ska ha rätt att läsa finska även om de redan får modersmålsundervisning i ett annat språk.

-          -att kommunen ska erbjuda modersmålsstöd eller annan verksamhet åtminstone delvis på finska i förskolan till alla sverigefinska familjer som begär det

-         - att finskspråkiga äldre på andra äldreboenden än Onnela ska erbjudas service åtminstone delvis på finska

-          -att information om minoritetslagen bättre ska spridas bland tjänstemän och politiker för att kommunen ska kunna följa dess intentioner.

-          -att de minoritetspolitiska satsningarna i större grad ska integreras i kommunens ordinarie verksamhet.

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gifSkolan
Trots att Uppsala ingår i förvaltningsområdet för det finska språket och trots att vi har en ny skollag som föranlett att kommunen årligen får ett extra statsanslag, erbjuds Uppsalas finskspråkiga elever uppseendeväckande nog mindre modersmålsundervisning idag än vad man erbjöd elever i 1970- och 1980-talets Uppsala. Språkskolan har fått extra tilldelning med 1,7 kr per invånare och år i Uppsala sedan 2009 för att kunna uppfylla de intentioner lagstiftarna hade med lagändringen och vi anser att det inte avspeglas i modersmålsundervisningen. I början av 2013 har vi ifrågasatt Språkskolans redovisning av hur pengarna har använts, och vi har skickat en skrivelse till kommunens klagomålshantering i december 2013. Trots detta har kommunen ännu inte återkommit med svar på vår skrivelse. Vi önskar att sverigefinska grundskolebarn ska erbjudas undervisning i finska med samma kvalitet som undervisningen i moderna språk vad beträffar pedagogik, litteratur och undervisningstid (minst 80 min/veckan) i syfte att nå betygskriterierna i Skolverkets kursplan för finska som modersmål. Enligt Europarådet är 60-80 minuter undervisningstid i ett minoritetsspråk för lite för att utveckla språket tillfredsställande.

Situationen för finskan i skolan är oroande. Den modersmålsundervisning som erbjuds idag äger rum utanför timplan, på eftermiddagstid, och är endast cirka 30-40 minuter/vecka. Många gånger sker undervisningen dessutom i grupper med elever i olika åldrar och med olika kunskapsgrad i finska. Barnen har med dessa förutsättningar inte möjlighet att bli tvåspråkiga i både tal och skrift och är långtifrån att nå de betygskriterier som Skolverket har satt upp i kursplanen för finska som modersmål. Vi anser att både kvantiteten och kvaliteten av modersmålsundervisningen i finska måste höjas och att det extra statsbidraget (se ovan) ska användas till detta. Enligt minoritetslagen ska minoriteten få samråda med myndigheterna om sådana beslut som särskilt angår minoriteten, inte minst när det gäller användningen av medel för verksamheter. Vi anser inte att det har skett när det gäller modersmålsundervisningen i finska i grundskolan.

För att förbättra barns möjligheter att utveckla sin tvåspråkighet på hög nivå borde det också finnas alternativa sätt att få undervisning på. Enligt Språkskolan är det möjligt att även läsa finska som elevens val, skolans val eller språkval, eller genom tvåspråkig undervisning där större grupper barn finns. I dag finns dock ingen kunskap eller beredskap från kommunens sida att faktiskt kunna anordna detta i praktiken. Barnfamiljer som efterfrågar detta bollas runt bland tjänstemännen och får inget svar. Det är beklagligt eftersom det står i minoritetslagen och i kommunens egen minoritetspolicy att minoritetsbarns möjligheter att utveckla sitt minoritetsspråk och sin minoritetsidentitet ska främjas särskilt.

Det finns numera ett växande antal familjer där barn växer upp med tre språk, av vilka ett är finska. För att förbättra dessa barns möjligheter att behålla sin flerspråkighet anser vi att trespråkiga barn i Uppsala ska ha rätt att läsa finska även om de redan får modersmålsundervisning i ett annat språk, i de fall där föräldrarna önskar det.


Förskolan
Uppsala kommun ska enligt minoritetslagen erbjuda förskoleverksamhet helt eller delvis på finska. I dagsläget erbjuds inte ens modersmålsstöd till alla sverigefinska familjer som är intresserade, trots att modersmålsstöd ska erbjudas alla barn med annat hemspråk än svenska, och trots att det egentligen är mindre än vad formuleringen ”delvis på finska” i minoritetslagen ska avse. Det är allvarligt att många finska förskolebarn på detta sätt inte får sina språkliga rättigheter tillgodosedda. Därför anser vi att kommunen måste ge tydligare riktlinjer när det gäller de svenskspråkiga förskolornas ansvar enligt minoritetslagen.

Om kön till en helt finskspråkig förskola fortsätter att växa bör nästa finskspråkiga förskoleavdelning placeras i ett annat område än den befintliga finskspråkiga förskolan i bortre Luthagen. De sverigefinska familjerna i Uppsala bor utspridda i hela kommunen och ett antal av dem har inte kunnat välja finskspråkig förskola därför att den ligger så långt borta från bostaden att resorna blir orimligt svåra för heltidsarbetande småbarnsföräldrar.


Äldreomsorgen
Enligt minoritetslagen ska kommunen erbjuda äldreomsorg helt eller delvis på finska. Det betyder att det utöver den befintliga finskspråkiga avdelningen på Fortuna/Onnela även ska finnas andra former av finskspråkig service för de äldre, exempelvis tvåspråkiga avdelningar eller avdelningar där det finns åtminstone någon i den fasta personalen som kan kommunicera med de äldre på finska. För de äldre som behöver hjälp hemma bör det finnas möjlighet till finskspråkig hemtjänst och hemsjukvård.

Det är alltså viktigt att klargöra vilken äldreomsorg åtminstone delvis på finska erbjuds de äldre som inte vårdas på det finskspråkiga äldreboendet Onnela. Vad har de rätt till och hur kan de gå tillväga för att få tillgång till servicen? Kötiden till det finskspråkiga demensboendet är nio månader (nov-14). I Uppsala bor över 900 personer som är 65+ och är födda i Finland. Äldreboendet på Onnela med sina 20 platser kan omöjligtvis täcka det framtida behovet av finskspråkig äldreomsorg på finska.


Hållbara strukturer för kommunens minoritetspolitiska insatser
Diskussioner om hur de minoritetspolitiska satsningarna på ett säkrare sätt kan integreras i kommunens ordinarie verksamhet måste påbörjas. Minoritetspolitiken är inget tillfälligt projekt som tar slut om de årliga statliga medlen till förvaltningskommunerna i framtiden skulle minska eller till och med ta slut. Minoritetslagen består och därför anser vi att den finsktalande samordnarens lön bör komma från kommunens ordinarie budget. Så har man gjort i exempelvis Sigtuna kommun. Att genomföra samma förändring här vore ett bra första steg i att normalisera minoritetspolitiken i Uppsala kommun.

Nästan fem år har gått sedan Uppsala blev förvaltningskommun för finska och det vore dags för en utvärdering. Har man lyckats bygga upp hållbara strukturer för arbetet? Planeras arbetet med det finska förvaltningsområdet strategiskt och långsiktigt? Vilka mål har kommunen för arbetet med det finska språket? Finns det nödvändiga styrdokument för arbetet? Kommunens policy beträffande nationella minoriteter är enligt vår mening mycket allmän och mångtydig.
Inför nästa femårsperiod bör man precisera viktiga delmål i samråd med minoriteten.Med vänlig hälsning,

Styrelsen för Sverigefinnarnas språk- och kulturförening (Rusukki)

17.11.2014

Nukketeatteria: Nukke nukkuu


Nukkumaanmenoaika lähestyy. Unten mailla seikkaillessa, meren ja taivaan välimaisemissa – kaikki nukahtaa. Puu, laiva, lumiukko, pallo ja pöllö nukahtavat. Nukkekin nukahtaa lopuksi. Välillä tapahtumat saavat eriskummallisia käänteitä.

Kaksikielinen, suomi/ruotsi, nukketeatteri perheen pienemmille (3 vuodesta) ja perheille.
Aika: sunnuntai 23. marraskuuta klo 13.00
Paikka: Den Lilla Teatern, S:t Persgatan 22
Näytöstä tuetaan hallintoaluevaroin. Tervetuloa!

Tvåspråkig dockteater

Ett drömskt äventyr spelar upp sig vid läggdags. Allting är på väg att somna. Trädet, båten, bollen, snögubben och ugglan. Även dockan somnar till slut. Ibland får händelserna märkliga vändningar.
Dockan sover är en tvåspråkig, finska/svenska, pjäs för familjens yngsta. Läs mera på Den Lilla Teaterns webbsidor

Rusukin syyskokous lauantaina 22.11. klo 14.00 Fyrisgårdenilla

  Tervetuloa Rusukin syyskokoukseen lauantaina 22. marraskuuta klo 14. Kokous pidetään tuttuun tapaan Fyrisgårdenilla, Svartbäcksgatan 58.

Kokouksessa käsiteltävät asiat ovat:

1.     Kokouksen sääntöjenmukaisuus
2.     Läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeudesta päättäminen
3.     Kokouksen työjärjestys
4.     Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
5.     Jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi
6.     Palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen
7.     Seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
8.     Yhdistyksen puheenjohtajan, johtokunnan, varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta
9.     Tarvittavien toimikuntien asettaminen ja niiden puheenjohtajien nimeäminen
10.   Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta tarkastamaan seuraavan toimintavuoden hallintoa, taloudenhoitoa ja tilejä
11.   Johtokunnan muut kokoukselle esittämät asiat
12.   Jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat


Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu ja näytämme Rusukin uuden hienon videon. Paikalla on myös mielenkiintoinen yllätysvieras.

Toivotamme sekä uudet että vanhat jäsenet lämpimästi tervetulleiksi mukaan pohtimaan yhdessä meitä kaikkia ruotsinsuomalaisia koskevia asioita!

Ystävällisin terveisin,
Rusukin johtokunta

12.11.2014

Elokuva Tumman veden päällä 18.11 Fyrisbiografenissa


18. marraskuuta klo 18.30
Fyrisbiografen, Uppsala
Näyttelijä Peter Franzénin omaan romaaniin perustuva elokuva on liikuttava ja herkkävireinen kasvutarina Keminmaalta, Pohjois-Suomesta.

Pieni poika avaa silmänsä aamulla, auringonvaloa ihmetellen. Ruokailua, leikkejä, ulkoilua. Kaikki tuntuu hellyttävän tutulta, jopa idylliseltä. Vähitellen keittiöstä alkaa öisin kuulua ääniä, riitaa ja itkua. Isä katoaa, äiti vie lapset isovanhempien luokse.

Lapsi luottaa vailla ehtoja vanhempiinsa, ihailee heidän osaamistaan. On täynnä toivoa ja uskoa tulevaan. Mutta mitä tapahtuu lapselle kun tämä kuva särkyy ja arjessa leijuva uhka muuttuu jokapäiväiseksi?

Peter Franzénin Tumman veden päällä on aseistariisuvan herkkä mutta myös riemastuttavan hauska kasvukuvaus. Franzén tavoittaa mainiosti pikkulasten tavan katsoa maailmaa. Tarinaa kuljetetaan pienten huomioiden, esineiden, tuoksujen ja tunnelmien kautta kohti suurta draamaa, hetkeä jolloin lapsuus ei olekaan enää sitä mitä lapsi luuli sen olevan.

Lajityyppi: Draama, kotimainen
Levittäjä: Nordisk Film
Kesto: 1h 48 min
Ikäraja: 12


11.11.2014

Elämä tarinoiksi ja kuviksi

Helen Moster

Tule suomalaisen seurakunnan kurssille kirjoittamaan oman elämäsi tarina kolmena lauantaina (29.11, 13.12 ja 24.1) klo 9-17 Gottsundan kirkon Suomi-huoneessa. Joulukuussa mukaan tulee valokuvaaja Miguel Vera joka aloittaa kurssilaisten kuvaukset. Kurssista järjestetään keväällä näyttely.Kirjoituskurssin opettajana toimii Helen Moster. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kirjoittamiskokemusta. Ilmoittaudu kurssille 20.11.2014 mennessä osoitteessa aino-karin.loven@svenskakyrkan.se tai soita numeroon 018-430 38 28.

10.11.2014

Suomenkielistä lasten nukketeatteria Uppsalassa ja Knivstassa

Uppsalan maakäräjät järjestää suomalaisen kulttuurikuukauden marraskuussa, ohjelmaan kuuluu muun muassa suomenkielistä nukketeatteria lapsille (esittäjänä Uusi Teatteri).

Circus Strada (från 3 år/3-vuotiaille ja sitä vanhemmille)
Hullunhauskassa nukketeatteriesityksessä seurataan Circus Stradan muusikkoklovnien soittoharjoituksia, trapetsitaiteilijapariskunta Fågelin temppuesitystä ja voimamies Herra Starkin edesottamuksia Stradahevosen ja sirkuksen krokotiilin kanssa. Esitysajat ovat:

Perjantaina 21.11. klo 16.00, Uppsalan kaupunginkirjasto (på Uppsala Stadsbibliotek)
Lauantaina 22.11. klo 13.00, på Örsundsbro bibliotek (OBS: ges på finska och svenska)Dockan sover - Nukke nukkuu  (3-6 år/vuotiaille)
Dockteater där allt kan hända - nukketeatteria missä tapahtuu vaikka mitä!
Ett drömskt äventyr spelar upp sig vid läggdags. Allting är på väg att somna. Båten, bollen, snögubben och ugglan. Även dockan somnar till slut. Ibland får händelserna märkliga vändningar.
Dockteaterföreställningen Dockan sover baserar sig på Jukka Korpis godnattsagor och är en fortsättning på föreställningen Månen sover. Esitysajat ovat:

Sunnuntai 23.11 klo.13.00 Lilla Teatern S:t Persgatan 22,Uppsala
Maanantaina 24.11. klo 10.00 Knivstan kirjasto (på Knivsta bibliotek)
Måndag 24.11. kl 14.00: på Storvreta bibliotek (OBS: ges på finska och svenska)
Tiistaina 25.11. klo 10.00, Älvkarlebyn kirjasto (på Älvkarleby bibliotek)
9.11.2014

Ilmainen reseptikirja Uppsalan senioreille

Nyt on saatavilla reseptikirja nimeltään Ruuan iloa 20 minuutissa. Se on tarkoitettu kaikille senioreille jotka haluavat kotonaan valmistaa maukkaita aterioita lyhyessä ajassa. Sen tarkoituksena on myös auttaa kotipalveluhenkilökuntaa ja omaisia, jotka valmistavat ruokaa senioreiden kotona.

Jokaisen reseptin vieressä on merkintä, josta näkee, miten ateria voidaan valmistaa. Jokainen kappale sisältää ruokareseptejä, mutta myös ehdotuksia näppäristä ruuista, joita joskus unohdamme. Kirja sisältää ehdotuksia aineksista, joita on hyvä pitää jääkaapissa, pakastimessa ja ruokakomerossa. Se sisältää myös hyvää elintarvikehygieniaa koskevia vinkkejä. Reseptikirjan ja sen ruokakuvien tarkoituksena on ennen kaikkea innostaa sekä ruuan valmistajaa että ruokailijaa nauttimaan ja iloitsemaan ruuasta.
Reseptikirja on ilmainen. Tervetuloa hakemaan oma kappaleesi kunnan tiedotustoimistosta (kommuninformation), Kaupungintalo, Vaksalagatan 15.
Lisätietoja saat Nina Klinge-Nygårdilta, puh. 727 18 32.

5.11.2014

Uppsalan läänin maakäräjien suomalainen kulttuuri-marraskuu!

Pernilla Högström berättar om evenemangen på finska kulturmånaden.
Hallå där Pernilla Högström, enhetschef för kulturavdelningen på Uppsala läns landsting.

Hur kommer det sig att vi ska ha en finsk kulturmånad nu i november?

– Uppsala läns landsting är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att vi har ett statligt uppdrag att främja finsk kultur och finska språket. Men det är första gången vi har en såda
Lue lisää/Läs mer

4.11.2014

Tarvitsetko tietokoneapua?


Tässä viesti suomenkieliseltä kirjastonhoitajalta Sebastian Aholta:

Olen saanut mahdollisuuden laittaa tunnin työaikaa joka viikko suomenkieliseen tietokone-avustukseen!
Joka torstai iltapäivä, kello 17.30-18.30, minut löytää kaupunginkirjaston IT-torilta ja autan mielelläni kaikilla osaamillani tavoilla kaikkia jotka tarvitsevat apua.
En ole suunnitellut mitään valmista ohjelmaa, vain olen paikan päällä tukena ja oppaana, ja minulle voi esittää kaikenlaisia kysymyksiä. Yritän auttaa kaikkia kykyni mukaan!
Tervetuloa kaupunginkirjastoon! Osoite: Svartbäcksgatan 17.
 
Terveisin
Sebastian Aho

3.11.2014

Kutsu luennolle "Kommunikaatio ja hoitosuhde - edellytykset dementiaa sairastavan hyvälle hoidolle"
Kommunikaatio ja hoitosuhde –
edellytykset dementiaa sairastavan hyvälle hoidolle


Aika:                   15. marraskuuta 2014 klo 10.30-15.00
Paikka:                Storgatan 11, Uppsala
Luennoitsija:       Sirkka-Liisa Ekman, professori emerita

Ohjelma:

Klo 10.30-11.30     Dementia; syyt, oireet ja hoito

Klo 11.30-12.00     Tietoa dementiayhdistyksestä ja sen toiminnasta (Kerstin Lundström; ruotsiksi!)

Klo 12.00-12.30    Kahvi- ja voileipätarjoilu

Klo 12.30-13.30    Ymmärtäminen ja ymmärretyksi tuleminen – ruotsinsuomalaiset dementiaa sairastavat henkilöt ja heidän hoitonsa

Klo 13.30-14.00    Musiikkia ja kahvitarjoilu

Klo 14.00-15.00    Kommunikaatio ja hoitosuhde – edellytykset dementiaa sairastavan hyvälle hoidolle


Ilmoittautumiset: Pirjo Piispanen, puh. 070-755 6604


TERVETULOA!


Järjestäjät: Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys ja Uppsalan kunta