26.5.2018

Suomen kielen opintopiirejä nuorille

 
  • Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto on käynnistänyt opintopiirejä nuorille, jotka haluavat oppia suomea vasta-alkajatasolta. Monet opintopiiriin hakeutuneet haluavat oppia vanhempiensa tai isovanhempiensa kielen. Monet opintopiiriin hakeutuneet haluavat oppia vanhempiensa tai isovanhempiensa kielen. 26-vuotias Stefanie Selmosson on yksi kurssin osanottajista. Stefanien isoäiti ja isoisä ovat Pohjois-Suomesta kotoisin, mutta muuttivat Ruotsiin ennen Stefanien äidin syntymää.
– Olen kyllä kuullut paljon suomea lapsuudessani, mutta en oppinut puhumaan sitä itse. Äitinikin puhuu kyllä sujuvaa suomea, mutta ei ole puhunut sitä minulle, Stefanie Selmosson kertoo.
Sitä äitini katuu tänä päivänä, kun olisi suuri etu osata suomea.
Stefanie Selmosson


Lue ja kuuntele lisää

23.5.2018

Vähemmistöt kirjoittavat Euroopan neuvostolle ja pääministerille


STR-T:n aloitteesta kuusi vähemmistöjärjestöä on tänään lähettänyt kirjeen sekä Euroopan neuvostolle että pääministeri Stefan Löfvénille. Meän- ja suomenkielisten asioita on tällä hallituskaudella hoidettu heikosti, eikä edes valmiiksi suunniteltua, halpaa kielikeskus-ideaa haluta toteuttaa. Lehdistötiedotteessa todetaan:

"Det har gått en mandatperiod med nuvarande regering. Statsministerns regeringsförklaring 2014 och ansvarigt statsråds uttalanden om höga ambitioner har skapat en förväntan om förändring. Tyvärr konstateras det idag att regeringen inte levererat några större resultat.
Regeringen har valt en hög svansföring i områden som rör mänskliga rättigheter och barns rättigheter, trots det kränks de nationella minoriteternas rättigheter i Sverige varje dag. 18 år efter ratifikationen av Europarådets konventioner så klarar inte Sverige av åtaganden i Europarådets två minoritetskonventioner. Därför tvingas nu sex nationella minoritetsorganisationer vända sig till Europarådet.
-Vi är djupt oroade över utvecklingen av den nationella minoritetspolitiken och att regeringen inte klarar av att hantera utbildningsfrågan, säger Kerstin Salomonsson ordförande i Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset och Ella Turta, ordförande i Sverigefinska ungdomsförbundet.

Viktigaste invändningarna i korthet:
-Kommuner kan ostraffat bryta mot lagen och som enskild individ kan du inte göra något, för det saknas sanktioner.
-Anslag till nationell minoritetspolitik har ökat med 26 mkr i förhållande till löftet om 40 mkr (Miljöpartiets löfte).
-Regeringen ignorerar att uppföljningsmyndigheten brister och att kommuner behöver stöd i implementeringen av lagen. Sverige saknar fortfarande tillsyn och sanktioner.
-Vi kräver en ny uppföljningsmyndighet.
-Inga förbättringsåtgärder är föreslagna när det gäller revitalisering av finska och meänkieli.  Inga språkcenter med andra ord.
-Stödet till minoritetsorganisationer har stått still sedan 2010, vilket hämmar möjligheten att påverka och utveckla.
-Nationella minoritetsbarns rätt till sitt språk i förskola och skola brister fortfarande efter 18 år, minst en hel generation av barn har inte kunnat uppnå högre läs- och skrivkunnighet i sitt minoritetsspråk."

Lue lisää

Kirje Euroopan neuvostolle

Kirje pääministeri Stefan Löfvénille
3.5.2018

Hej föräldrar och barn med intresse för finskspråkig barnlitteratur!


Hej föräldrar och barn med intresse för finskspråkig barnlitteratur!

Måndagen den 7 maj klockan 17.00- 18.00 i Stadsbibliotekets barnavdelning.

Nu är det vår och dags att mötas i vår fokusgrupp för finsk barnlitteratur på Stadsbiblioteket.

Vi pratar om barnlitteratur och verksamhet kring denna på biblioteket. Ni lämnar tips och önskemål på barnböcker. 

Är du ungdom och vill starta en finsk bokcirkel? Vi kan prata mer om det, biblioteket fixar t.ex. lokal och böcker.

Alla intresserade är välkomna, barn som vuxna.

Samtalet kommer att ske på svenska.


21.4.2018

Jarmo Lainio kevätkokouksen vieraana kertomassa kouluselvityksestään

Tänään pidettiin Rusukin kevätkokous, ja sen yhteydessä päästiin kuuntelemaan Jarmo Lainiota. Hän kertoi selvitystyössä kohtaamistaan haasteista, ja me kuuntelijat saimme käsityksen siitä, miten monet pienet ja suuret tekijät vaikuttavat siihen, mitä selvittäjä loppujen lopuksi voi ehdottaa tilanteen parantamiseksi. "On helpompaa yrittää muuttaa aikaisempaa käytäntöä kuin luoda jotain täysin uutta," hän totesi. Olemme saaneet luvan julkaista blogissamme hänen ppt-kuvansa niitä kiinnostuneita varten, jotka eivät päässeet paikalle tänään. Kiitos todella mielenkiintoisesta esityksestä, Jarmo!7.4.2018

Tue Rusukkia ja vähemmistötyötämme! Liity sinäkin jäseneksi 2018! Stöd Rusukkis arbete och bli medlem 2018!
Mitä enemmän jäseniä, sitä vahvempi yhdistys! Ju fler medlemmar, ju starkare förening!


Uppsalan ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys perustettiin keväällä 2010, kun Uppsalan kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen.

Edustamme Uppsalan ruotsinsuomalaista väestöä kunnan ja vähemmistön välisessä neuvonpidossa ja pyrimme er tavoin edistämään suomen kieltä ja suomenkielistä kulttuuria Upplannissa. Järjestämme kulttuuritapahtumia ja muuta toimintaa kaikenikäisille sekä tarjoamme kohtaamispaikan kaikille suomen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille uppsalalaisille.Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala grundades i början av våren 2010, när Uppsala kommun anslöt sig till förvaltningsområdet för finska språket. 

Vårt syfte är dels att representera den sverigefinska befolkningen i Uppsala i samråd med kommunen, dels att på olika sätt främja det finska språket och finsk kultur i Uppland. Vi strävar efter att anordna finskspråkiga kulturevenemang och annan verksamhet för alla åldrar och erbjuder en mötesplats för alla som intresserar sig för finska och finsk kultur.Ota yhteyttä! Ta kontakt!

rusukki@gmail.comLiity sinäkin jäseneksi! Uutuus -liity swishin kautta!
Rusukin swish numero: 1230 316 729 (kirjoita kuinka monta aikuista ja lasta maksu koskee ja lisää sähköposti osoitteesi viestiriviin)

Jäsenmaksun voit myös maksaa Nordean tilillemme PLUSGIRO 54 94 91-9 tai BANKGIRO 615-0890. Muistathan kirjoittaa nimesi maksukuittiin (ja lähettää yhteystiedot ja syntymävuoden Rusukille: rusukki@gmail.com)! Jäsenhinnat:

  • Nuoret, opiskelijat ja eläkeläiset 100kr/vuosi
  • Työssä käyvät 150kr/vuosi
  • Perheet 200kr/vuosi/perhe (muistathan mainita kuinka monta aikuista + lasta sekä lasten syntymävuodet)

Bli medlem du också! Nyhet -betala via swish!


Rusukkis swish nummer: 1230 316 729 (skriv in antal barn och vuxna samt mailadress i meddelanderaden).

Medlemskapet kan du också betala in på vårt Nordea konto PLUSGIRO 54 94 91-9 eller BANKGIRO 615-0890. Kom ihåg att skriva ned avsändaren (och meddela per mail Rusukki era kontaktuppgifter och födelseår: rusukki@gmail.com). 
Kostnad:

Unga, studerande och pensionärer 100 kr/år.

Arbetande 150 kr/år

Familjer 200 kr/år/familj (Kom ihåg att meddela Rusukki antal vuxna och barn, deras namn och födelseår).

Tack för ert stöd!