12.1.2019

Tule sinäkin Rusukin jäseneksi vuonna 2019 tukemaan ruotsinsuomalaisen vähemmistön oikeuksia!


Tule sinäkin Rusukin jäseneksi vuonna 2019 tukemaan ruotsinsuomalaisen vähemmistön oikeuksia!
Bli medlem i Rusukki 2019 för att stödja den sverigefinska minoritetens rättigheter i Uppsala! 

Hyvää Uutta Vuotta kaikille nykyisille ja tuleville jäsenille! Rusukki (Ruotsinsuomalaisten kieli- ja kulttuuriyhdistys) jatkaa vuoden 2019 aikana Uppsalan kunnan ruotsinsuomalaisia koskevan vähemmistöpoliittisen työn seuraamista ja siihen vaikuttamista. Onnistuaksemme siinä meidän on voitava näyttää, että meitä, joita tämä politiikka koskee ja jotka pitävät sitä tärkeänä, on monta. Isolla ja voimakkaalla yhdistyksellä on paremmat mahdollisuudet vaikuttamiseen.


Rusukin swish numero: 1230 316 729 (Lisää sähköposti osoitteesi viestiriviin)
Jäsenmaksun voit myös maksaa Nordean tilillemme PLUSGIRO 54 94 91-9 tai BANKGIRO 615-0890. Muistathan kirjoittaa nimesi maksukuittiin! 

Jäsenhinnat:

  • Nuoret, opiskelijat ja eläkeläiset 100kr/vuosi
  • Työssä käyvät 150kr/vuosi
  • Perheet 200kr/vuosi/perhe Gott Nytt år alla gamla och nya blivande medlemmar!
Rusukki (Sverigefinnarnas kultur- och språkförening i Uppsala) fortsätter under 2019 att bevaka och försöka påverka kommunens arbete kring frågor som berör den nationella minoriteten sverigefinnar. För att lyckas behöver vi visa att vi är många som berörs och bryr oss. En stor stark förening kan påverka mer! Rusukkis swish nummer: 1230 316 729 (skriv in mailadress i meddelanderaden).
Medlemskapet kan du också betala in på vårt Nordea konto PLUSGIRO 54 94 91-9 eller BANKGIRO 615-0890. Kom ihåg att skriva ned avsändaren

Kostnad:
Unga, studerande och pensionärer 100 kr/år.
Arbetande 150 kr/år
Familjer 200 kr/år/familj

7.12.2018

Minoritet.se 181206: "Jag vill fundera tillsammans med barnen"

                                                                                 Foto: Karin Skoglund
"För att ge barn och ungdomar inflytande och delaktighet har Gävle kommun anställt en koordinator med särskilt ansvar för sverigefinska barn och ungdomar. Kommunen arbetar även sedan flera år med regelbundna dialoger med romska barn och ungdomar.

Tuuli Uljas, koordinator, började arbeta i augusti i år. Hennes uppdrag är att kartlägga barn och ungas behov och önskemål för att hitta modeller för samråd. Detta för att anpassa sig till den reviderade minoritetslagen som börjar gälla från och med 2019. En del av arbetet är att hitta och nå ut till sverigefinska barn, unga och deras föräldrar för att informera och prata om nationella minoriteters rättigheter. Enligt Tuuli handlar uppdraget mycket om att skapa kontakter och lyssna in, inte minst med föräldrarna.

- Föräldrarna är nyckelpersoner i arbetet. Det är oftast föräldrarna som beslutar vilket språk de pratar med sina barn och som gör val av förskola på finska. Deras inställning kan vara avgörande för barnens senare identitetsskapande. Det viktiga för kommunen är att få barn och ungas röster hörda, men det är föräldrarna som möjliggör det och ger samtycke till dialog."

Här kan du läsa hela artikeln