Tekstit

Samtalsstöd till finskspråkiga äldre sökes i coronatider!

Röda Korset står för det samordnande ansvaret av frivilliginsatser i samband med Covid-19 där de sammanställer insatser som pågår och länkar samman föreningar och behövande. Tillsammans kan vi minska den sociala oro och minska smittspridningen. 
Röda korset har fått in en fråga från Gimo om hjälp med samtalsstöd till finskspråkiga äldre. Den kontakt de har i dagsläget hinner inte med och önskar därför hjälp. Samtalet handlar om att bryta isolering då de behövande saknar familj eller annan yttre kontakt. 
Rusukki har nu fått frågan om vi har några intressenter bland våra medlemmar och följare som kan hjälpa till med detta. Röda korset hoppas på svar från flera finsktalande.
Intresserad? Kontakta: Emelie De Geer Samordnare Samverkan samordnare.uppsala@redcross.se tel. 073-841 73 59
För att samordna och länka ihop de stödbehov som finns i olika invånargrupper med de insatser, som flera föreningar redan gör och i flera fall håller på att utveckla med anledning av Covid-19, har Uppsala kommun ingå…

Opinnäytetyö ruotsinsuomalaisten lasten identiteetistä

Kevätlukemista! Kähkösen Muistoruoho

Käytännön vinkkejä Uppsalan kirjaston suomenkielisille käyttäjille

Uusi Uppsalan kirjastoa ja suomen kieltä koskeva kiinnostava opinnäytetyö

Suomi-koulun tapaamiset jatkuvat myös koronavirusaikaan

Verksamhetsberättelse 2019, Rusukin toimintakertomus 2019